Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Lonen elektriciens & metaalrecuperatie geïndexeerd met 11,19 %

Op 1 januari 2023 zijn de minimum- en effectieve lonen in de sectoren metaalrecuperatie (PsC 142.01) en elektriciens (PsC 149.01) geïndexeerd met 11,19 %. De sectorale jaarlijkse premie (uitbetaald in juli) voor de sector van de metaalrecuperatie wordt ook geïndexeerd met 11,19 % en bedraagt 176,18 euro in 2023. Let op! het is mogelijk dat het bedrag van deze premie op bedrijfsniveau op een andere manier werd ingevuld (bijv. via hogere maaltijdcheques).

De nieuwe tabellen voor de sector metaalrecuperatie en die voor de elektriciens vind je op onze website.

En de andere metaalsectoren? Wil je weten hoe de index precies werkt en geregeld is in al onze metaalsectoren? Lees dan snel ons indexdossier!

Behoeders van de index

Het leven is fors duurder geworden. Dankzij de blijvende inzet van jouw vakbond wordt de financiële kater verzacht. De aanvallen van werkgeverszijde op de loonindex is de werknemers een serieuze doorn in het oog. In tijden van monsterlijke inflatie is de loonindex de ebige buffer voor de koopkracht van onze werknemers. Daarom is en blijft ABVV-Metaal de behoeder van de index!

Deeltijds tijdskrediet en ontslag: welke regels ?

Stel, je werkt deeltijds in het kader van tijdskrediet en je werkgever ontslaat je. Wat dan? Hoe zit het met de opzeggingstermijn of met de opzeggingsvergoeding? De wet van 7 oktober 2022 (BS 31 oktober 2022) schept hierin vanaf 10 november 2022 duidelijkheid.

Lees meer...

Nieuw: 5 dagen zorgverlof

Als werknemer heb je in het kader van verlof om dwingende redenen het recht om sinds 10 november 2022 van het werk afwezig te zijn gedurende maximaal vijf, al dan niet aaneensluitende, dagen per kalenderjaar om een gezinslid of familielid persoonlijke zorg of steun te verlenen. Het moet gaan om  een ernstige medische reden die aanzienlijke steun of zorg vereist.

Lees meer...

Wat verandert er in 2023?

1. Geboorteverlof wordt uitgebreid

Vaders en meemoeders hebben vanaf 2023 recht op 20 dagen geboorteverlof waarvan 3 dagen betaald door de werkgever en 17 dagen betaald door het ziekenfonds (tot 82 % van het begrensd brutoloon). Tot 2022 was dat slechts 15 dagen. Voorwaarde hiervoor is dat

- het kind geboren wordt in 2023 (en je een arbeidsovereenkomst hebt);
- er een wettelijke afstammingsband met het kind is of je op het moment van de geboorte wettelijk of permanent en affectief samen bent met de moeder;
- het geboorteverlof binnen de 4 maand na de bevalling wordt opgenomen.

Lees meer...

Nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid vanaf vandaag

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022. De wet bevat drie maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

- een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid (drie dagen per kalenderjaar)
- een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting
- een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht

Lees meer...

Ook in 2023 blijven we strijden voor meer koopkracht en meer solidariteit!

Het ABVV publiceerde op 10 januari de nieuwste editie van zijn sociaal-economische barometer. Bijzondere aandacht gaat natuurlijk naar de energiecrisis, de hoge inflatie, de lonen en de bedrijfswinsten. Het klopt dat onze economie betere tijden heeft gekend. Toch is het lang niet allemaal kommer en kwel. Werkgevers en rechtse politici moeten stoppen met doemdenken over de concurrentiepositie van onze bedrijven en met de kritiek op de indexering van de lonen. Dat zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

Lees meer...

Nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid vanaf 28/11

De wet omtrent diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid is goedgekeurd en treedt in werking op maandag 28 november 2022. De wet bevat drie maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

- een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid (drie dagen per kalenderjaar)
- een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van progressieve werkhervatting
- een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht

Lees meer...

Indexering van de lonen in de metaal: hoe zit dat precies?

Het leven is fors duurder geworden. De energieprijzen swingen nog altijd de pan uit, gaan tanken is een aanslag op je bankkaart en ook de rekening in de supermarkt neemt steeds grotere proporties aan. In november 2022 bedroeg de inflatie (= de stijging van de prijzen van goederen en diensten) maar liefst 10,63%. Gelukkig hebben we nog de index en de automatische indexering van onze lonen. Maar hoe werkt de index precies en hoe is dat geregeld in onze sectoren?

Lees meer...

DIGITALE INCLUSIE VAN OUDEREN: we hebben nog wat weg af te leggen

Europa zet in op inclusieve digitale transformatie

Verklaring van Berlijn

Volgens de Verklaring van Berlijn over de digitale samenleving, ondertekend op 8 december 2020, zullen de ondertekenaars in de Europese lidstaten ervoor zorgen dat tegen 2024 de digitale transformatie inclusief en toegankelijk is. Het gaat dan over de toegankelijkheid voor personen met een handicap en ouderen. De ondertekenaars zullen hun inspanningen vergroten om openbare diensten en informatie volledig digitaal toegankelijk te maken in overeenstemming met de Web Accessibility Directive en de European Accessibility Act.

“Iedereen moet in staat kunnen zijn om de kansen van digitalisering te kunnen benutten. Niemand mag achterblijven.” 

(Verklaring van Berlijn over de digitale samenleving , 8 december 2020)

Ze zullen ook initiatieven lanceren en promoten om ervoor te zorgen dat het grote publiek toegang krijgt tot een minimumbegrip van digitale technologieën en digitale vaardigheden (d.w.z. online service van ‘digitale ambassadeurs’).

Jaarlijks presenteren ze hun voortgang bij de uitvoering van deze verklaring in de jaarlijkse nationale voortgangsverslagen, zoals opgesteld door het EU-raadsvoorzitterschap tot 2024 en vragen ze de Europese Commissie om steun bij het opzetten van een passend mechanisme.

Lees meer...

Subcategorieën