Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Belgisch klimaatbeleid: op zoek naar leiderschap

Op 2 december betoogden 75.000 Belgen voor een krachtig en rechtvaardig klimaatbeleid. Het was de grootste klimaatmars ooit. Een van de aanwezigen was Marie Marghem, federaal minister van Energie en Milieu. De dag daarop vloog de MR-minister doodleuk in een privéjet naar de klimaatconferentie in Polen. En nog een dag later stemde ze namens België tegen een Europese richtlijn rond energiebesparing. Behoorlijk cynisch, als u het ons vraagt.

Waarom stemde België tegen?

De Europese doelstellingen inzake energiebesparing kunnen niet op een kostenefficiënte manier gerealiseerd worden, aldus onze regering. Maar volgens anderen zijn onze politici gewoon gezwicht voor het gelobby van de industrie, met de Antwerpse petrochemie op kop. Enkele GROEN!-parlementsleden stellen dan weer dat N-VA de oorzaak is van een falend Belgisch klimaatbeleid. En ondertussen schuiven federale en Vlaamse ministers de zwarte piet naar elkaar door.

Klimaattop in Polen: te weinig ambitie

Na lang onderhandelen werd op de klimaatconferentie in Katowice dan toch een akkoord bereikt. En hoewel er opnieuw enkele stapjes vooruit werden gezet, overheerst toch vooral teleurstelling. De strijd tegen de opwarming van de Aarde is nog niet verloren, maar er moeten dringend meer ambitieuze maatregelen komen. Zoals klimaatkameraad Jurgen Masure schrijft in zijn blog: “Tegen 2050 moet onze economie klimaatneutraal zijn. Hoe deze transitie zal verlopen, hangt af van politieke keuzes die op korte termijn gemaakt worden.” Wat onze politici vandaag tentoonspreiden, is alvast een voorbeeld van hoe het niet moet. Daarom komt er op 27 januari een nieuwe klimaatmars. Hopelijk wordt die een even groot succes.

De zoveelste herstructurering bij Philips Turnhout: 158 werknemers verliezen hun job

Op donderdag 13 december kondigde lampenfabriek Philips Turnhout (recent omgedoopt tot Signify) opnieuw een herstructurering aan. 109 arbeiders en 49 bedienden verliezen hun job.

De fabriek in Turnhout: een uitdovend verhaal.

Dat er opnieuw zou gesnoeid worden in het personeelsbestand is geen verrassing, want de situatie waarin de fabriek zich bevindt is al jaren gekend: de site in Turnhout maakt alleen nog oude (niet-LED) verlichting voor de vervangingsmarkt. En dat is dus een uitdovend verhaal.

Meer ontslagen dan verwacht

Alhoewel niemand nog verschiet van een zoveelste ontslagronde, worden er deze keer wel veel werknemers getroffen. Meer dan verwacht. Volgens Erwin Oris – onze hoofddelegee – is de vraag naar conventionele verlichting scherper gedaald dan voorzien. En dus wordt er drastisch gesneden in het personeelsbestand: 1 op de 4 jobs moeten weg.

Veel vacatures in andere bedrijven?

Volgens VOKA kunnen de getroffen werknemers gemakkelijk elders werk vinden. Want er zijn veel openstaande vacatures in de regio, zeker voor technische profielen. Erwin bevestigt dat, maar plaatst wel een kanttekening: “Als mensen ergens anders werk vinden, dan is dat meestal aan een lager loon. En voor vijf euro per uur minder gaan werken, dat is niet vanzelfsprekend. Bovendien vinden heel wat oudere en niet-technische profielen helemaal niet gemakkelijk elders werk.”

Sociaal plan

En dus moeten de vakbonden op Philips voor de zoveelste keer een plan onderhandelen. In de woorden van Erwin: “Het is al de tiende keer dat ik zoiets meemaakt. Het is erg om te zeggen, maar het is een stuk routine geworden. Het wordt opnieuw een intense en moeilijke periode. Voor eindejaar staan nog vier ondernemingsraden gepland.”

14 december Nationale ACTIEDAG

Samen in actie tegen de asociale regering(en). De regering-Michel met N-VA, CD&V, Open Vld en MR organiseert sinds 2014 een ware sociale afbraak. Het ABVV maakte een onthutsend overzicht. Bovendien leiden de besparingen, direct of indirect, tot minder koopkracht. Iedereen wordt geraakt, maar vrouwen dikwijls het ergst. Ondertussen worden grote bedrijven en grote vermogens gepamperd.

#Doemeeop14december : 

- Voor meer koopkracht,
- Voor werkbare loopbanen en leefbare pensioenen,

Zij besparen. U betaalt. Stop de georganiseerde misdaad tegen de werknemers.

Zwaar beroep, lange loopbaan of nachtarbeid? Vraag nog snel je landingsbaan aan!

Op 1 januari 2019 veranderen de regels voor het tijdskrediet eindeloopbaan.

De regering maakt het onmogelijk om in de toekomst nog op 55 jaar een landingsbaan op te nemen met een uitkering van de RVA.

Deze mogelijkheid bestaat nog tot eind dit jaar voor werknemers met:

 een zwaar beroep (7 jaar in laatste 15 jaar of 5 jaar in laatste 10 jaar in wisselende ploegen, onderbroken uurroosters of nachtarbeid);
 een lange loopbaan (35 jaar);
 20 jaar nachtarbeid;
 werkzaam in de bouw met medisch attest;
 tewerkgesteld in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden.

Voldoe je aan de voorwaarden en wens je nog van deze regeling gebruik te maken?

 Breng je werkgever dan zo snel mogelijk op de hoogte.
 Kom met je werkgever overeen om de termijn van kennisgeving in te korten.
 Laat je landingsbaan ten laatste op 31 december 2018 ingaan.
 Dien ook je aanvraag in bij de RVA binnen de twee maanden nadat je landingsbaan ingaat.

Wie zijn werkgever op de hoogte brengt vóór 31 december 2018, maar de landingsbaan pas laat ingaan op 1 januari 2019, loopt het risico om geen uitkering van de RVA meer kunnen krijgen.

Neem bij vragen contact op met je afgevaardigde, secretaris of regionale afdeling.

E-book: De grafdelvers van ons pensioen

We maken een evaluatie over vier jaar Bacquelaine, het pensioenbeleid door de ogen van enkele van onze delegees, een interview met Bea Cantillon (“De betaalbaarheid van onze pensioenen vereist het maken van een maatschappelijke keuze”) en nog veel meer. Het e-book geeft een bom aan informatie, nuttig voor iedereen die ermee bezig is of er veel meer over wil weten. Download en lees het e-book rond de mallemolen van onze pensioenen

Van opleidingsfonds naar loopbaanfonds in de metaalindustrie

Op maandag 10 december schreven de metaalvakbonden en werkgeversfederatie Agoria een klein stukje geschiedenis. Alle vertegenwoordigers van de opleidingsfondsen in de metaalindustrie kwamen samen in Londerzeel om er de bakens voor de toekomst uit te zetten. De transformatie van vormingsfonds naar loopbaanfonds werd daarmee officieel bekrachtigd.

Opleidingsfondsen in de metaalsector: een spoedcursus

Binnen PC 111 zijn diverse opleidingsfondsen actief. Op het Vlaamse niveau is er INOM-Arbeiders, maar daarnaast heeft elke provincie ook zijn eigen fonds. Elk fonds wordt paritair beheerd door vakbonden en werkgevers en opereert autonoom. Ze hebben ook allemaal een eigen naam, zoals TOFA              M (Oost- en West-Vlaanderen), FTML, FTMA en RTM. Sommige provincies hebben ook nog eens een eigen opleidingscentrum: Limtec in Limburg en Anttec in Antwerpen.

Opleidingsfonds versus loopbaanfonds

Op 10 december verklaarden alle fondsen zich akkoord om meer samen te werken en de taken efficiënter te verdelen. Daarnaast werd de concrete evolutie naar een loopbaanfonds officieel gestart. Waar – scherp gesteld – een opleidingsfonds zich vooral focust op het organiseren en subsidiëren van opleiding, heeft een loopbaanfonds een ruimere missie: bijdragen tot duurzame tewerkstelling en een brede inzetbaarheid, zowel binnen als buiten het bedrijf/de sector. 

Welkom mtech+

Bij dit alles hoort ook een nieuwe naam (die wel nog formeel moet goedgekeurd worden door de provinciale fondsen). En die naam is mtech+, waarbij het plusteken illustreert dat wij zoveel meer doen dan alleen maar opleidingen aanbieden. Ook werkbaar werk, duurzame inzetbaarheid en inspraak van de werknemer zijn essentiële hefbomen. Op die manier willen we onze werknemers nog beter klaarstomen voor de jobs van de toekomst


 

Claim the Climate!

Van 3 tot 14 december gaat in Polen de 24e klimaatconferentie door. De internationale gemeenschap buigt zich nog maar eens over de gigantische klimaatuitdagingen. Het is de bedoeling om een bindend kader af te spreken om het Klimaatakkoord van Parijs in de praktijk om te zetten. Dat er dringend een tandje moet worden bijgestoken is duidelijk, want in 2017 werd opnieuw een recordhoeveelheid CO2 in onze atmosfeer gepompt en zijn de VS uit het akkoord gestapt … .

Klimaatbeleid zal sociaal rechtvaardig zijn, of niet zijn

Ondertussen trok op 2 december de grootste klimaatmars ooit door Brussel. De betogers eisten niet alleen concrete en doorgedreven actie, ze stelden ook sociale rechtvaardigheid voorop. De transitie naar een duurzame economie vraagt opofferingen, maar ze mag de sociale ongelijkheid niet versterken. Daarom moeten werknemers en tewerkstelling centraal staan in een faire overgang naar een duurzame industrie.

ABVV-Metaal gaat voor een duurzame circulaire economie!

Wij geloven oprecht dat een switch naar een circulaire economie een win-win situatie oplevert: de klimaatproblemen kunnen worden aangepakt en de competitiviteit van onze industrie kan worden versterkt. Hoe wij de kansen inschatten voor een circulaire metaalsector, leest u in dit interview met ABVV-Metaal adviseur Wim Careel.

Steun Klimaatzaak

Vind je ook dat Minister Margham en alle regeringen meer moeten doen mooie woorden spuien, steun dan Klimaatzaak. In 2014 besloten 11 bezorgde burgers actie te ondernemen om het kwakkelend Belgisch klimaatbeleid te helpen deblokkeren. De vzw startte een rechtszaak tegen de vier ‘Belgische’ overheden om de overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheden en concreet een beleid te eisen dat gericht is op voldoende verlaging van CO2 uitstoot. Wordt mede-eiser.

Stop de vingerafdruk

Zonder noemenswaardig debat keurde het parlement het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) goed. Vanaf april 2019 zal iedereen die een nieuwe eID aanvraagt verplicht vingerafdrukken moeten afstaan. De chip van de identiteitskaarten zal een digitaal beeld bevatten van de afdrukken van de rechter- en linkerwijsvinger.

Nochtans oordeelde de Privacycommissie, nu Gegevensbeschermingsautoriteit, dat de maatregel “niet proportioneel” was. Het doel is om identiteitsfraude tegen te gaan, maar er is geen bewijs dat het ook werkt. Het oorspronkelijke voorstel, om de vingerafdrukken permanent op te slaan in een databank, haalde het gelukkig niet. De gegevens mogen nu tot drie maanden bewaard blijven.

“Met deze buitenproportionele maatregel schaadt de overheid het recht op privacy van burgers zonder rechtvaardiging,” stelt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. “Er is een totaal gebrek aan transparantie. Ook gebeurde er geen afdoende risicoanalyse. De potentiële risico’s voor burgers zijn niet grondig onderzocht, noch de proportionaliteit van de maatregel, noch de technische maatregelen ter bescherming van de biometrische gegevens. Concreet worden de basisprincipes van de nieuwe privacywetgeving compleet genegeerd.”

Jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert wil zich niet bij de beslissing neerleggen en wil de wet door het Grondwettelijk Hof nietig laten verklaren. Via crowdfunding haalde hij, samen met meer dan 11.000 Belgen, al 17.000 euro op om de rechtszaak te financieren. Stop de vingerafdruk.

Of zoals Michael Van Peel het al in 2013 kort en bondig samenvatte: “Privacy is niet het recht om iets te verbergen. Privacy is het omgekeerde. Dat is het recht om niet continu gecontroleerd te worden”

Duaal leren als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt

Op 21 november bracht Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een bezoek aan de werf van het nieuwe rust- en verzorgingstehuis in Bellegem (West-Vlaanderen). Volta – de koepelorganisatie van de elektrotechnische sector – had er een persconferentie belegd. Opzet? Duaal leren in de verf zetten. ABVV Metaal was – als één van de bestuurders van Volta – uiteraard aanwezig.

Samenwerking sector – onderwijs

Duaal leren is een nieuwe vorm van onderwijs, waarbij een leerling zowel leert op de schoolbanken als op de werkvloer. De student doet dus zowel theoretische als praktische kennis op. Een win-win voor alle betrokkenen: de leerling ontwikkelt nog beter de nodige competenties en het bedrijf vindt gemakkelijker toekomstige arbeidskrachten.

Knelpuntberoep

Dat er een groot tekort is aan arbeidskrachten in de sector van de elektriciens is een understatement. Zoals onze ondervoorzitter Ortwin Magnus al stelde: “Bijna alle functies in de sector zijn vandaag knelpuntberoepen. De 28.000 actieve arbeiders zijn héél dringend op zoek naar geschoolde collega's.” Als ABVV-Metaal zijn wij ervan overtuigd dat duaal leren een oplossing is om die krapte aan te pakken.

Dylan leert duaal

Op de persconferentie kregen we het verhaal te horen van Dylan, de jongen die via duaal leren zijn diploma secundair onderwijs zal behalen. Hij vertelde hoe de mix tussen leren op school én op het bedrijf perfect op zijn lijf was geschreven.