Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat? Je las al in de vorige CONNECT dat we er als ABVV-Metaal aan houden om sterke sectorakkoorden te sluiten. In de ene metaalsector verlopen de onderhandelingen al wat vlotter dan in de andere. We geven een snelle stand van zaken.
 

Metaalbouw 111.1&2. Na 5 lange onderhandelingsrondes blijft werkgeversfederatie Agoria vasthouden aan een onredelijke houding jegens de meer dan 115.000 arbeiders in deze sector. 
  • Zonder sectoraal akkoord is er voor ons geen sociale vrede meer. Wij blijven alles in het werk stellen om tot een sectorakkoord te komen. Lukt dit niet, dan gaan we over tot acties in de ganse sector via vrijdagstakingen vanaf 1 september.

Gisteren werden de cao's inzake SWT, tijdskrediet/ landingsbanen en aangepaste beschikbaarheid alvast verlengd tot eind 2023. We verzochten Agoria eveneens om een nieuw overlegmoment om toch een sectorakkoord te bereiken. Want dat blijft ons belangrijkste doel met het welzijn van onze arbeiders voor ogen.

Koetswerk. Donderdag 29 juni 2023 vond de vierde onderhandelingsronde plaats. Het beperkte mandaat van de werkgevers werd door ons als vakbond als respectloos ervaren.

  • Een koopkrachtpremie van 250 euro voor een heel beperkt aandeel van de arbeiders en van 400 euro indien er 80 % meer winst is gemaakt in 2022 dan in de 5 voorgaande jaren, is voor ons als voorstel onaanvaardbaar.
  • Ook op onze kwalitatieve eisen kwam een ontoereikend antwoord van de werkgevers.
Het overleg wordt dan ook in september hervat, met de stellige hoop dat de werkgeversorganisaties een beter mandaat kunnen verkrijgen.
  • We zijn wel overeengekomen om op de vergadering van het PsC van 5 juli 2023 de cao's rond SWT, tijdskrediet en landingsbanen, die eindigen op 30 juni 2023, te verlengen met 6 maanden.
Edele metalen. In deze sector zijn bonden en werkgevers tot een akkoord gekomen.
  •  Lees hier meer over het akkoord.
Elektriciens. In de sector van de elektriciens werden de gesprekken opgeschort na 4 onderhandelingsrondes. De werkgeversorganisaties hadden onvoldoende mandaat om tot een akkoord te komen.
  • In de tussentijd worden de eindeloopbaanregelingen (SWT en landingsbanen) tijdelijk verlengd met 6 maanden tot 31 december 2023. Ontdek hier het pamflet.
Staal. Vrijdag werd in de sector een akkoord bereikt. Lees hier meer.  


Luchtvaartsector. Begin juni werd in PC 315.1 een ontwerp van akkoord bereikt, dat 20 juni al werd ondertekend.   

 

 

Naar het pamflet van 111.1&2