Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat? Het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers in maart 2023 hebben afgesloten bevat o.m. maatregelen over de eindeloopbaan, zoals SWT en landingsbanen. 

  • In beide gevallen zijn we erin geslaagd om de huidige regeling – die afloopt op 30 juni 2023 – met twee jaar te verlengen (tot 30 juni 2025). 
  • Landingsbanen (1/2 of 1/5 werken tot aan je pensioen) mét een uitkering van de RVA blijven daardoor mogelijk vanaf 55 jaar op voorwaarde dat je ofwel een loopbaan van 35 jaar hebt ofwel werkt in een zwaar beroep/nachtregime (daarbovenop moet ook een sectorale cao worden gesloten die dit recht mogelijk maakt – daar zijn we op dit moment mee bezig).  
Specifiek voor werknemers in maatwerkbedrijven (PC 327.01) werd de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar versoepeld: in plaats van een loopbaan van 35 jaar volstaat een loopbaan van 25 jaar om vanaf 55 jaar in een landingsbaan te kunnen stappen! 

  • Wist je dat … ABVV-Metaal verantwoordelijk is voor de maatwerkbedrijven in het Zuiden van West-Vlaanderen?  Concreet gaat het om de bedrijven ’t Veer, Mariasteen, Westlandia en Waak. Deze ondernemingen zijn nauw verstrengeld met de metaalindustrie in de regio en stellen ruim 3.600 mensen tewerk. We hebben dan ook een Op Zak-boekje voor deze sector met een overzicht van alle loon- en arbeidsvoorwaarden.