Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Algemeen. Mensen die in een SWT-stelsel stappen, hebben recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA + een bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever.

·         De bedrijfstoeslag is minstens gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering.

·         Het netto-referteloon van de werknemer wordt berekend op basis van een begrensd bruto maandloon.  

Wat verandert er? De Nationale Arbeidsraad (NAR) herwaardeert op regelmatige tijdstippen zowel het grensbedrag van het bruto maandloon als de bedrijfstoeslag die de werkgever moet betalen door er een coëfficiënt op toe te passen. Normaal gebeurt dat op 1 januari, maar deze keer werd het uitgesteld tot 1 juli.  

·         De nieuwe coëfficiënt bedraagt 1,0078 vanaf 1 juli 2023. Daardoor stijgt het begrensd bruto maandloon met 0,78 % naar 4.851,02 euro.

·         Ook de bedrijfstoeslag stijgt met 0,78 % – weliswaar enkel voor wie in SWT ging vóór 1 januari 2022. Voor wie zeer recent is SWT stapte, gelden iets lagere coëfficiënten.   

 

Meer info