Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit? Wanneer een werknemer (arbeider of bediende) zelf ontslag neemt, dan kan de opzeggingstermijn nooit meer bedragen dan 13 weken. Deze bepaling staat voortaan expliciet in de Wet op het Eenheidsstatuut.

- De nieuwe bepaling maakt een einde aan de juridische onduidelijkheid in het geval van opzegging door arbeiders die al vóór 2014 in dienst waren bij hun werkgever.
- Sommige werkgevers en sociale secretariaten gingen er immers (onterecht) van uit dat de opzeggingstermijn meer dan 13 weken kon bedragen voor arbeiders die zelf ontslag nemen. Door de nieuwe bepaling is er echter geen twijfel meer mogelijk: arbeiders die zelf ontslag geven, moeten nooit meer dan 13 weken opzeg presteren.

Goed om weten. De maximale opzegtermijn van 13 weken geldt vanaf 28 oktober 2023 trouwens ook voor alle bedienden. Tot dan kan de opzegtermijn van de zogenaamde ‘hogere bedienden’ (= die op 31/12/2013 meer dan € 32.254 per jaar verdienden) maximaal 4,5 of zelfs 6 maanden bedragen. Vanaf 28 oktober 2023 zal de opzeggingstermijn voor alle werknemers (arbeiders, ‘lagere’ en ‘hogere’ bedienden) dus maximaal 13 weken bedragen. Het plafond van 13 weken wordt bereikt vanaf een anciënniteit van 8 jaar.