Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wanneer een werkgever ecocheques toekent aan zijn werknemers, kunnen zij genieten van een vrijstelling inzake sociale zekerheid en belastingen. Dat maakt ecocheques interessant voor werkgevers. Ze moeten hiervoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Een van die voorwaarden is dat de cheques alleen mogen worden gebruikt voor de aankoop van ecologisch verantwoorde producten en diensten. Deze producten en diensten staan op een lijst die wordt opgenomen in een NAR-cao en om de twee jaar wordt geactualiseerd.

De lijst wordt vanaf 1 maart 2023 aangevuld met de mogelijkheid om ecocheques te spenderen aan een parkeerplaats, of een abonnement hiervoor, specifiek bedoeld voor een fiets. (bijv. betalende parkeerplaatsen voor fietsen aan een station)

Verder wordt de verplichting dat tweedehandse elektro het Europees energielabel moet hebben, geschrapt en kan alle elektro tweedehands worden aangeschaft met ecocheques. Dit geldt wel niet voor hybride apparaten (werkzaam op elektriciteit en fossiele brandstoffen).

Tot slot oordeelde de NAR dat alle producten met het FSC- of PEFC-label met ecocheques aangekocht worden kunnen.