Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Stel, je werkt deeltijds in het kader van tijdskrediet en je werkgever ontslaat je. Wat dan? Hoe zit het met de opzeggingstermijn of met de opzeggingsvergoeding? De wet van 7 oktober 2022 (BS 31 oktober 2022) schept hierin vanaf 10 november 2022 duidelijkheid.

Word je ontslagen met een opzeggingstermijn, dan wordt je termijn berekend alsof je je arbeidsprestaties niet verminderd hebt in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof. Uiteraard presteer je je opzeggingstermijn in de regeling waar je nu in zit (halftijds dus). Loopt je opzeggingstermijn nog verder na het einde van het tijdskrediet of thematisch verlof dan loopt de termijn gewoon door, ook al werk je dan voltijds.

Word je ontslagen met een opzeggingsvergoeding is dit onduidelijker. Er waren immers situaties waarin je toch recht had op een opzeggingsvergoeding die werd uitbetaald aan het voltijdse loon, maar dit was niet altijd zo. Sinds 10 november 2022 is daar verandering in gekomen. De wet bepaalt nu dat je tijdens een periode van tijdskrediet of thematisch verlof (eender welk) voor de opzeggingsvergoeding het voltijdse loon van voor de schorsing moet aanwenden. Er is nog maar één uitzondering waarbij er toch rekening moet worden gehouden met het deeltijdse loon. Deze uitzondering betreft de situatie waarin de vermindering van prestaties geen maximumduur heeft, hetgeen bijvoorbeeld het geval is bij sommige landingsbanen.