Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat is het? Een recente studie van Acerta toont aan dat een derde van de werknemers geïnteresseerd is in een fietslease. De voordelen vallen inderdaad niet te ontkennen. Ook de fietsvergoeding die in meerdere van onze sectoren bedongen werd, levert een aardig centje op (vooral in uitgespaarde brandstofkosten).

Pluspunten met enkele kritische bedenkingen

  1. Fiscaal
Een fietslease wordt gefinancierd door inhouding op je brutoloon. In sommige sectoren kan dit ook door inhouding op de eindejaarspremie maar als ABVV-Metaal trachten we dit op heden tegen te houden om redenen die hieronder duidelijk zullen worden.

De kost van de fiets zal sociaal en fiscaal vrijgesteld worden op voorwaarde dat je de fiets ook effectief gebruikt voor je woon-werkverplaatsingen. Het wordt dus niet beschouwd als voordeel van alle aard, noch worden er RSZ-bijdragen op geheven.

Je kunt dit bovendien combineren met de eventuele fietsvergoeding die in jouw bedrijf of sector van toepassing is en die voor dit aanslagjaar (inkomsten 2021) maximaal 0,24 euro bedraagt maar voor dit inkomstenjaar al 0,25 euro is. De kans is dus bestaande dat je al fietsend je fiets terugbetaalt.

De bepalingen rond het minimumloon blijven van toepassing en je kunt dus nooit meer afstaan van je loon dan wat het sectoraal minimum voorschrijft!

  1. Ecologisch
Je draagt actief bij tot de verbetering van het leefmilieu en vermindering van het fileleed.

  1. Gezondheid
Beweging is goed voor je en fietsen is hier het beste voorbeeld van. Als je echter langs een drukke verkeersweg naar je werk moet, stellen wij ons als vakbond soms de vraag wat de impact hiervan is op je gezondheid op lange termijn…

De risico’s!

Je zal, om interessant te zijn, de fiets financieren met je brutoloon. Je loon vermindert dus waardoor je minder vakantiegeld, eindejaarspremie en eventuele werkloosheids- of ziekte-uitkeringen zal genieten als er iets gebeurt.

Daarnaast zal je, behoudens afwijkende regelingen in je fietsleaseplan, ook niet vrijgesteld zijn van aflossingen indien je ziek of tijdelijk werkloos wordt. Je moet in dat geval trouwens het brutobedrag aflossen terwijl je geen loon krijgt, wat kan oplopen tot het dubbele van wat je netto betaalt. Let dus goed op dat je niet in de problemen zal komen als een van deze situaties zich voordoet.

Het werkt zelfs door tot in de verminderde opbouw van het pensioen (voor zover je niet boven de pensioendrempel verdient) hoewel de impact daar beperkter is.

Bovendien zal in de meeste contracten ook bedongen worden dat je bij uitdiensttreding de volledige restwaarde van het contract zal moeten aflossen en, als je de fiets wil houden, daarbovenop ook de restwaarde van de fiets na afloop van het contract. Dat kan dus aardig oplopen…

Ten laatste hebben wij vanuit ideologisch oogpunt reserves bij het hele concept van de fietslease, aangezien dit uiteindelijk erop bedoeld is om minder sociale bijdragen te moeten betalen.

Zaak is dus om voor jezelf alles eens goed op een rijtje te zetten en te bezinnen voor je begint.

Voor onze militanten die met de vraag geconfronteerd worden, raden wij aan om in alle geval bij eventuele invoering te zorgen dat ook de onvoorziene situaties gedekt zijn!

NB: Enkel fietsen vallen onder deze regeling. In een administratieve nota worden segways, Hover boards of de alomtegenwoordige step uitgesloten van de fiscale behandeling (ook voor wat de fietsvergoeding betreft). Streamers en andere elektrisch aangedreven fietsen vormen echter geen probleem.