Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Goed nieuws! We zijn er als vakbond in geslaagd om de eindejaarspremie in de sector van de elektriciens te verbeteren voor alle arbeiders in de sector.

Vorig systeem

Tot voor kort bestonden er twee verschillende systemen van eindejaarspremie in de sector van de elektriciens (149.01) naast elkaar. Enerzijds was er het algemeen regime (RSZ-prefix 067) en anderzijds het regime voor werknemers in de FEE (Federatie van de Elektriciteit en Elektronica, RSZ-prefix 467).

Tijdens de sectorale onderhandelingen voor de periode 2021-2022 werd overeengekomen om de twee systemen te harmoniseren waarbij het Sectorfonds de uitbetaling zal verzorgen vanaf de referteperiode 2021-2022, met uitbetaling in december 2022.

Wat hebben we op 7 juni 2022 na lang onderhandelen bereikt?

1. De anciënniteitsvoorwaarde valt weg voor alle arbeiders in de sector!

De anciënniteitsvoorwaarde van 65 gepresteerde dagen valt weg en ook als je zelf ontslag neemt, geldt er geen anciënniteitsvoorwaarde meer. Voortaan zal er dus ook voor korte contracten of interimarbeiders die in de loop van de referentieperiode een vast contract krijgen een evenredig deel van de eindejaarspremie worden uitbetaald. Loon naar werken dus!

2. Verbetering gelijkstellingen

Vanaf nu zullen arbeiders tot 130 gelijkgestelde dagen kunnen opbouwen indien ze 130 gepresteerde dagen hebben in het referentiejaar (juli tot juni). In 2023 zakt dit zelfs naar 120 gepresteerde dagen. Palliatief verlof wordt nu ook gelijkgesteld in de berekening van de eindejaarspremie, maar dan op basis van het reële gemiddelde dagloon tijdens de duur van het verlof. Je zal dan wel tijdig het Fonds voor Bestaanszekerheid de nodige papieren moeten bezorgen. We werken nog aan een administratief eenvoudige procedure.

3. Solidarisering via het Gemiddeld Gewaarborgd Dagloon (GGD)

Voortaan zal voor de gelijkstellingen gewerkt worden met een gemiddeld dagloon op basis van de totale loonmassa. Een versterking van de solidariteit. Bovendien wordt ook de eindejaarspremie in geval van pensioen, SWT of overlijden vanaf nu uitgekeerd op basis van dit GGD.

Meer info volgt nog voor de betaling van de eindejaarspremie, via onze communicatiekanalen en via de website van Volta.