Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Goed nieuws voor de werknemers van de garages, het koetswerk, de metaalrecuperatie en de metaalhandel. Tenzij er op ondernemingsvlak een alternatief voordeel zou zijn afgesproken in een cao, moet je werkgever je binnenkort ecocheques uitbetalen.
  • Voor de garages, het koetswerk en de metaalrecuperatie gaat het om een eerste schijf van 125 euro die wordt toegekend voor de referteperiode van 1 december tot 31 mei en moet worden uitbetaald ten laatste op 15 juni. De tweede schijf van 125 euro wordt uitbetaald op 15 december.
  • In de metaalhandel wordt niet meer gewerkt met schijven. Wie werkt in de metaalhandel, moet het volledige bedrag van 250 euro ontvangen laatste op 15 juni en dit voor de referteperiode van 1 juni tot 31 mei.
Let op. De bedragen van 125 euro en 250 euro zijn voor een volledige tewerkstelling gedurende de referteperiode, maar er zijn talrijke gelijkstellingen.

  • Je hebt ook recht op ecocheques als je in tijdelijke werkloosheid bent. Meer nog, in alle metaalsectoren tellen alle periodes van tijdelijke werkloosheid volledig mee om het bedrag van de ecocheques te bepalen!
Meer info vind je in de Op Zak van je sector. De lijst met producten die je met ecocheques kan kopen, vind je in de bijlage van NAR-cao 98.