Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wanneer?

Mei en juni zijn de maanden waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald.

  • De arbeiders tewerkgesteld in de sector metaalbouw (PC 111) krijgen hun geld van vakantiekas Congémetal. De overschrijving gebeurt op één van deze data: 16 mei 2022, 1 juni 2022 en 15 juni 2022.
  • De arbeiders uit de andere metaalsectoren krijgen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie(RJV). Zij betalen uit tussen 2 mei en 30 juni.

Hoeveel?

Het vakantiegeld bedraagt 15,38 % van het bruto jaarloon (aan 108 %) dat je verdiende in 2021. Daarop wordt nog RSZ en bedrijfsvoorheffing betaald. Arbeiders tewerkgesteld in PC 111 kunnen hun persoonlijke dossier hier raadplegen. De andere metaalarbeiders kunnen via de RJV het exacte bedrag nagaan.

Impact corona?

Wie in 2021 tijdelijk werkloos was omwille van corona, zal daardoor niet minder vakantiegeld krijgen. Dankzij de vakbonden (wie anders?) werden de dagen corona-werkloosheid in 2021 gelijkgesteld, zowel wat het aantal dagen vakantie als het vakantiegeld in 2022 betreft.