Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat is er aan de hand?

Alles draait om de spilindex. De gezondheidsindex meet hoe duur het leven wordt. Stijgen de prijzen van producten en diensten, dan stijgt de index mee. Overschrijdt het cijfer de zogenaamde spilindex, dan nemen de uitkeringen en lonen automatisch toe. De spilindex werd in december 2021 overschreden.

Wat zijn de gevolgen?

  • De overheidswedden en sociale uitkeringen worden geïndexeerd met 2 procent vanaf 1 januari 2022.
  • Daarnaast wordt ook de bedrijfstoeslag (= toeslag die de werkgever betaalt aan de voormalige werknemer bovenop zijn werkloosheidsuitkering) in het kader van SWT geïndexeerd met 2 procent. Mensen die op SWT zijn krijgen dus een hogere uitkering.

Nog een verhoging op komst

Het Planbureau verwacht trouwens dat de spilindex in februari opnieuw (en voor het laatst in 2022) wordt overschreden. Houd onze website dus goed in de gaten.