Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 Index = behoud koopkracht. Tussen november 2020 en november 2021 stegen de prijzen in ons land met 5,64 procent. Door de hoge inflatie is er ook een hoge loonindexering. Voor de sectoren en bedrijven die in januari 2022 de lonen indexeren, gaat het om een indexaanpassing van 3,56 procent.

  • Werkgeversfederatie VBO was er dan ook weer als de kippen bijom de automatische indexering van de lonen in vraag te stellen.
  • Maar voor ons is het duidelijk: de index zorgt er voor dat onze lonen – min of meer – gelijke tred houden met de stijgende prijzen (inflatie). Ze zorgt niet voor extra koopkracht, maar wel voor het behoud van onze koopkracht. Wij herhalen het dus nog eens:raak niet aan onze index!
Betere loonwet = meer koopkracht. Wij willen niet alleen de koopkracht behouden, maar ook versterken. Daarom is – naast de automatische koppeling van de lonen aan de inflatie – ook een aanpassing van de onrechtvaardige loonwetgeving (de Wet van ’96) cruciaal.

  • De loonwet beknot de vrijheid van sectoren en bedrijven om over hogere lonen te onderhandelen (met magere loonmarges – zoals 0,4% – als resultaat).
  • De loonwet zit ook oneerlijk in elkaar: ze vergelijkt onze lonen met de lonen in de buurlanden, maar ‘vergeet’ om de miljarden euro’s aan loonsubsidies en RSZ-kortingen voor bedrijven in rekening te brengen.

Daarom betoogde het ABVV enkele maanden terug voor een betere loonwet. En daarom zullen wij van de strijd voor meer koopkracht ook de komende maanden een prioriteit maken! 

Button NB loonwet lang