Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Nieuwe studie

Begin oktober publiceerde Bond Beter Leefmilieu (BBL) een uitgebreid rapport over de manier waarop we de zware industrie in Vlaanderen (staal, chemie, non-ferro, raffinage) klimaatneutraal kunnen maken tegen 2050.
  • De studie bouwt verder op het eerder verschenen onderzoek van de Vlaamse overheid maar formuleert meer ambitieuze doelstellingen.
  • Naast technologische innovatie en concrete investeringen, wordt veel nadruk gelegd op het belang van maatschappelijke veranderingen, de ontwikkeling van een sterke circulaire economie, een sociaal rechtvaardige transitie en een sterke, sturende overheid.

ABVV-Metaal present!

Op 4 oktober presenteerde BBL de voornaamste bevindingen van haar onderzoek, waarna een panelgesprek volgde met alle betrokken stakeholders (overheid, vakbond, werkgever en milieubeweging). Voor de vakbonden mocht ABVV-Metaal de honneurs waarnemen. Het gesprek kun je hier bekijken.