Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Cao nr. 46 geeft de werknemers die 's nachts tewerkgesteld zijn, het recht om onder bepaalde voorwaarden te vragen om terug te keren naar een regeling met dagprestaties. Wanneer er geen werk overdag beschikbaar is dat beantwoordt aan de kwalificaties van de werknemer, kan er op initiatief van de werkgever of de werknemer een einde worden gemaakt aan de arbeidsovereenkomst wordt gemaakt. In dat geval dient de werkgever een aanvullende vergoeding te betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen, en dit gedurende een periode van vijf jaar.

De vergoeding is ook verschuldigd wanneer de werkgever een einde maakt aan de overeenkomst gedurende de termijn van zes maanden waarover hij beschikt om te antwoorden op de vraag van de werknemer om een werk overdag.
Het bedrag van deze vergoeding schommelt volgens de index van de consumptieprijzen en wordt op 1 januari van elk jaar door de Nationale Arbeidsraad aangepast, rekening houdend met de stijgingen van de lonen. Sinds 1 januari 2021 bedraagt deze vergoeding 152,24 euro per maand.