Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wij tijdelijk werkloos is, heeft recht op uitkeringen van de RVA (op onze website lees je er alles over). Daarbovenop heb je als arbeider in de elektrotechnische sector (PsC 149.01) ook nog recht op een aanvullende sectorale vergoeding van 11,63 euro bruto (8,52 euro netto) per dag tijdelijke werkloosheid. Sinds 1 september 2020 geldt opnieuw een onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid omwille van corona en tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen.

BEN JE TIJDELIJK WERKLOOS OMWILLE VAN CORONA?
Dan worden de aanvullende vergoedingen automatisch op je rekening gestort. Het enige wat jij moet doen is controleren of je rekeningnummer gekend is bij Volta, het Fonds voor Bestaanszekerheid van de elektriciens (meer info vind je hier).

BEN JE TIJDELIJK WERKLOOS OMWILLE VAN ECONOMISCHE REDENEN?
Dan moet je je aanvullende vergoedingen aanvragen. Dat kan via dit formulier. Een deel van dit formulier (adres, rijksregisternummer, …) moet worden ingevuld door de werknemer zelf, een ander deel (de periodes van tijdelijke werkloosheid, gegevens werkgever, …) wordt ingevuld door de werkloosheidsdienst van het ABVV. Het volledig ingevulde formulier bezorg je terug aan het sectoraal fonds Volta (online of via de post). Heb je vragen of problemen?
Hier lees je stap voor stap wat je concreet moet doen.