Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

 Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar dankzij de niet aflatende inzet van ABVV-Metaal zullen (bijna) alle elektriciens die tijdelijk werkloos waren wegens corona een volledige eindejaarspremie krijgen. Voor zo’n 25.000 elektriciens uit 067-bedrijven die hun eindejaarspremie ontvangen via het FBZ-Volta werd op 22 september 2020 een cao gesloten die de tijdelijke werkloosheid wegens corona gelijkstelt met gewerkte periodes. Voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen bestond een dergelijke gelijkstelling al. Het aantal gelijkstellingen wordt bepaald op maximaal één derde van het aantal betaalde dagen binnen de referteperiode die loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Opgelet voor de elektriciens die hun eindejaarspremie ontvangen van hun werkgever! Ook voor de 467-bedrijven moet de periode van tijdelijke werkloosheid corona worden gelijkgesteld, net zoals bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Aarzel niet om contact op te nemen met je regionale secretaris of sociale dienst als dit toch niet gebeurt!