Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wie gebruik maakt van tijdskrediet of van één van de thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, …) kan daarvoor een aanmoedigingspremie krijgen vanwege de Vlaamse overheid. Die premie is een aanvullend bedrag bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA. Als werknemer dien je die premie zelf aan te vragen. Op deze website vind je alle info (welke bedragen, hoe aanvragen, voorwaarden, …). 

Vanaf 1 september 2020 kun je ook een aanmoedigingspremie aanvragen wanneer je 1/10 ouderschapsverlof opneemt. Voorlopig is het nog niet mogelijk om die aanmoedigingspremie (netto 30,54 euro) online aan te vragen. Dat kan pas in de loop van de maand juli (hier). Let op: als je het corona-ouderschapsverlof opneemt, dan kom je niet in aanmerking voor de aanmoedigingspremie. Als je in de maanden mei, juni, juli of augustus het 'gewone' ouderschapsverlof opneemt (halftijds, voltijds of 4/5) kun je wel een aanmoedigingspremie aanvragen.