Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In tegenstelling tot ongewenst seksueel gedrag zijn relaties op het werk niet geregeld. In principe mag de werkgever zich niet bemoeien met het liefdesleven van zijn medewerkers. Hij moet immers het privéleven van de werknemer respecteren. Dit volgt uit artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat de lidstaten oplegt om het privé, familie- en gezinsleven van de burgers te waarborgen.

Bovendien valt alles wat zich buiten de werksfeer afspeelt, buiten de gezagsrelatie. Een werkgever kan een werknemer dus niet verbieden om relaties aan te gaan met collega’s. Ook kan hij een werknemer niet verplichten om relaties met collega’s te melden. De werkgever kan de werknemer ook niet ontslaan alleen omdat hij een relatie heeft met een collega. De werkgever mag zich wel inlaten met het gedrag van werknemers op de werkvloer, voor zover dit gedrag een invloed kan hebben op de werking van de onderneming. Ten dien einde kan hij in overleg met de personeels- of vakbondsafgevaardigden een gedragscode uitwerken en opnemen in het arbeidsreglement.