Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Senioren-tweedaagse. Begin oktober verzamelden de ABVV-Metaal senioren in ons vormingscentrum ‘Bremberg’ voor hun jaarlijkse tweedaagse. Op het programma stonden een presentatie van Nils Vandeweghe (directeur Vlaamse Ouderenraad) over het belang van ouderenparticipatie en een toelichting door Meryame Kitir (fractieleidster sp.a) over de politieke actualiteit. 


Sterke vertegenwoordiging. Er werden ook verbeteringen aangebracht in de vertegenwoordiging van onze senioren in de structuren van ABVV-Metaal. Zo werd onder meer het aantal mandaten in de Syndicale Raad opgetrokken van één naar twee per provincie. 

In de woorden van. Zoals onze algemene secretaris Marc Lenders stelt: “Gepensioneerden en SWT-ers vormen 17 procent van het ledenaantal van ABVV-Metaal. Het is dus belangrijk dat er een gegarandeerde vertegenwoordiging is van de senioren op alle niveaus van onze organisatie. Zowel in de gewestelijke en provinciale besturen als in de Syndicale Raad en in het Congres.”

 

senioren2019senioren2019 2