Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 1 januari 2019 veranderen de regels voor het tijdskrediet eindeloopbaan.

De regering maakt het onmogelijk om in de toekomst nog op 55 jaar een landingsbaan op te nemen met een uitkering van de RVA.

Deze mogelijkheid bestaat nog tot eind dit jaar voor werknemers met:

 een zwaar beroep (7 jaar in laatste 15 jaar of 5 jaar in laatste 10 jaar in wisselende ploegen, onderbroken uurroosters of nachtarbeid);
 een lange loopbaan (35 jaar);
 20 jaar nachtarbeid;
 werkzaam in de bouw met medisch attest;
 tewerkgesteld in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden.

Voldoe je aan de voorwaarden en wens je nog van deze regeling gebruik te maken?

 Breng je werkgever dan zo snel mogelijk op de hoogte.
 Kom met je werkgever overeen om de termijn van kennisgeving in te korten.
 Laat je landingsbaan ten laatste op 31 december 2018 ingaan.
 Dien ook je aanvraag in bij de RVA binnen de twee maanden nadat je landingsbaan ingaat.

Wie zijn werkgever op de hoogte brengt vóór 31 december 2018, maar de landingsbaan pas laat ingaan op 1 januari 2019, loopt het risico om geen uitkering van de RVA meer kunnen krijgen.

Neem bij vragen contact op met je afgevaardigde, secretaris of regionale afdeling.