Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Bij Aviapartner hebben de werknemers zes dagen op rij gestaakt. Zolang heeft het geduurd vooraleer er een akkoord kon bereikt worden tussen vakbonden en directie.

De staking kwam niet uit de lucht vallen. De werknemers waren in januari 2018 al eens in staking gegaan. De staking eindigde met een reeks van beloftes gemaakt door de directie. Op verzoek van BTB – ABVV was een sociaal bemiddelaar van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg de voorbije maanden aanwezig op 6 verzoeningsvergaderingen. Alleen werd er sedert dien op geen enkel niveau vooruitgang geboekt. Integendeel in plaats van oplossingen te bieden, creëerde Aviapartner alleen maar extra problemen.

En dan was de maat vol voor de werknemers. Zes dagen legden ze het werk neer. Zonder pikket en toch ging niemand binnen. Sandra Langenus (BTB): “We betreuren dat het zo lang duurde eer de directie met positieve voorstellen over de brug kwam. Deze staking had zelfs vermeden kunnen worden indien het management geluisterd had naar de noodkreten van het personeel. Uiteindelijk moest de grote baas Clive Hopkins orde op zaken stellen langs werkgeverszijde om uit de impasse te geraken.”

Het akkoord voorziet een verhoging van het aantal contracten, de centrale eis tijdens deze staking. Er komen ploegen van 5 personen om de vliegtuigen te laden en te lossen en interimarabeiders krijgen een Aviapartner-contract. Er komen ook premies voor het personeel onder andere onder de vorm van een cao 90. Daarnaast wordt de personeelsdienst versterkt, zodat de lonen van het personeel eindelijk correct uitbetaald kunnen worden, en zullen leden van de raad van bestuur toezien op de uitvoering van het akkoord.

Solidariteit zorgt er voor dat ook wilde bazen aan het kortste eind trekken.