Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Naar jaarlijkse gewoonte worden de lonen (zowel de sectorale minimumlonen als de effectieve lonen in de bedrijven) geïndexeerd op 1 februari in een aantal van onze metaalsectoren. Het gaat meer bepaald om de garagesector (PC 112), de koetswerksector (PsC 149.02), de sector van de edele metalen (PsC 149.03) en de sector van de metaalhandel (PsC 149.04).

Door het indexcijfer van de maand januari van dit jaar te vergelijken met dat van januari 2014, kwamen we aan een indexering met amper +0,02 %.

Op de sectorale minimumlonen heeft deze minimale stijging in wezen geen effect omwille van de afrondingsregels die gelden binnen al deze sectoren. Dit betekent dat de tabellen ongewijzigd blijven ten aanzien van vorig jaar.
Voor de recentste gegevens, surf naar onze website bij de sectorinformatie.