Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Woon-werkverkeer

Als je je verplaatst van je woonplaats naar de vestiging van de onderneming, de aanwervingsplaats of de ophaalplaats, dan heb je recht op een tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten. Er wordt een onderscheid gemaakt in tussenkomst naargelang het gebruikte vervoermiddel.

Verplaats je je naar het werk met het eigen vervoer of te voet, dan heb je recht op de werkgeversbijdrage in het maand- of weekabonnement. IDeze vergoeding op basis van de werkgeversbijdrage in het maand- of weekabonnement moet steeds in haar geheel worden betaald en bovendien voor alle dagen van de week of maand, afhankelijk van het soort abonnement dat de werkgever als basis gebruikt. Een omrekening van de werkgeversbijdrage naar een dagbedrag is niet toegestaan. Zie de Op Zak van de sector voor de bedragen die gelden vanaf 1 februari 2015.

Voor de arbeiders die met de fiets naar het werk gaan, wordt de vergoeding op basis van de tabel in Op Zak beschouwd als fietsvergoeding.

Deze bedragen worden jaarlijks op 1 februari verhoogd, in dezelfde verhouding als de verhoging van de tarieven van de NMBS. Aangezien de Raad van Bestuur van de NMBS besliste om op 1 februari 2015 geen verhoging te voorzien, worden ook de bedragen binnen de sector niet verhoogd.

Mobiliteitsvergoedingen sector elektriciens

Binnen de sector van de elektriciens worden sommige types van mobiliteits-vergoedingen (=vervoerkosten voor de arbeiders die zich van hun woonplaats, de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf begeven, die niet de aanwervingsplaats is) jaarlijks geïndexeerd.

Vanaf 1 februari 2015 geeft dit volgende nieuwe vergoedingen:

- Type 2 (Persoonlijk vervoermiddel): € 0,2588 per afgelegde kilometer

- Type 3 (Voertuig van de werkgever): € 0,1121 per afgelegde kilometer

Ter herinnering:

Voor Type 1 (openbaar vervoer) heb je recht op een volledige terugbetaling van de totale kost van het gebruikte openbaar vervoer.

Als chauffeur van een bedrijfsvoertuig (met minimum 1 medepassagier) heb je recht op een vergoeding van 0,1261 euro per afgelegde kilometer.