NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Grootste sector-pensioenfonds metaalarbeiders over één miljard euro

In het Pensioenfonds Metaal, waarin de arbeiders uit de metaalsector sparen in het kader van het aanvullend pensioen sparen, zit meer dan één miljard euro. Het fonds werd opgericht in 2000 en is momenteel het grootste sectorfonds. Voorzitter Freddy Willockx benadrukt dat voor de metaal de rendementsgarantie niet omlaag gemoeten had. Het gegarandeerd minimumrendement van 3,25 procent was zogezegd niet meer houdbaar en ma g na een akkoord tussen vakbonden en werkgevers  voortaan niet lager dan 1,75 procent of hoger dan 3,75 procent zijn.  "Voor ons had het niet gemoeten. We hebben voldoende buffers om die 3,25 procent de komende jaren te garanderen".


Travhydro sluit

Travhydro, het oudste stellingbouwbedrijf in ons land, gaat in vereffening. De rechtbank van koophandel heeft het bedrijf daarvoor de toestemming gegeven. Travhydro heeft vestigingen in Antwerpen, waar 85 mensen werken, en in Charleroi. "Travhydro vroeg zes maanden geleden de bescherming aan tegen zijn schuldeisers, maar dat bleek niet te volstaan om het bedrijf grondig te reorganiseren en opnieuw winstgevend te maken. Het stopzetten van de activiteiten komt niet als een verrassing, maar is toch een zware klap", zegt Frank Van Camp, CEO van Travhydro.

Aperam investeert in Genk

Producent van roestvast staal Aperam in Genk is van start gegaan met de uitbreiding van de koudwalsafdeling. Het  gaat over een nieuwe gloei- en beitslijn die midden volgend jaar operationeel moet zijn. De nieuwe productielijn moet zorgen voor een verhoogde productiviteit en een verlaging van de energiekosten. ABVV-Metaal hoofdafgevaardigde Nico Vanardennen “De investering is een goede zaak. Het was de voorbije jaren rustig als het ging over investeringen”.  Na de sluiting van Ford Genk is Aperam, het vroegere ALZ, de grootste industriële werkgever van Limburg.


Lijstnummer 2 voor het ABVV!

De trekking is gebeurd en ABVV krijgt nummer 2. De affiches met lijstnummer zijn vanaf morgen beschikbaar in de provinciale secretariaten. Maar wie er super vlug bij wil zijn, kan de affiche vandaag al downloaden, printen en uithangen.

Vanaf nu gaat de campagne een versnelling hoger. Volgende week mag je als delegee van ABVV-Metaal ook een nieuwsbrief Sociale Verkiezingen in je mailbox verwachten. Boordevol handige tips en wetenswaardigheden.

Met Sterke Krachten. Vooruit.

ArcelorMittal Gent voor alle werknemers een bedrijfsauto

Bij ArcelorMittal Gent krijgt elke werknemer de mogelijkheid via het bedrijf een bedrijfswagen te leasen. Iedereen kan instappen op vrijwillige basis. De maatregel geldt zowel voor bedienden als voor arbeiders en is in functie van het loon. Men mag maximaal 15 procent van zijn brutoloon aan de huur van de leaseauto spenderen.  De werknemers krijgen geen tankkaart. Begin volgend jaar beginnen informatiesessies. De autobestellingen starten in mei en juni volgend jaar. 


CAO goedgekeurd bij Aperam Genk

De arbeiders van Aperam Genk hebben het ontwerp van collectieve arbeidsovereenkomst voor 2015 en 2016 goedgekeurd. Een meerderheid van 60 procent vond het voorstel, dat met behulp van een bemiddelaar werd bereikt, aanvaardbaar. Van de 763 arbeiders brachten er 565 hun stem uit. 

Volgens Nico Vanardennen, hoofafgevaardigde  ABVV-Metaal, is het goed dat er eindelijk een nieuwe CAO is. "Maar dit is slechts het begin. De arbeiders moeten opnieuw het gevoel krijgen dat ze gewaardeerd worden. Daar wordt aan gewerkt, maar de weg is nog lang." In het nieuwe voorstel  wordt o.a. de resultaatgebonden premie voor dit jaar, die wordt uitbetaald in het kader CAO 90, opgetrokken. In de nieuwe CAO gaat ook veel aandacht naar maatregelen om oudere werknemers langer aan boord te houden. 


Philips Turnhout krimpt nog wat meer

Tegen eind volgend jaar verdwijnen er 159 banen bij Philips in Turnhout (waarvan 77 arbeiders en 82 bedienden). Dat werd medegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad. De afbouw komt door de dalende vraag naar conventionele verlichting zoals die in Turnhout wordt geproduceerd. Het gaat om hogedrukgasontladingslampen, of HID-lampen, die vooral bestemd zijn voor gebruik in sportstadions, winkeletalages of als straatverlichting. De afbouw kadert  in het driejarenplan dat vorig jaar werd toegelicht, maar toen lag de deadline op het jaar 2018. Voor de periode 2015-2017 worden toen raamafspraken gemaakt over de begeleidende maatregelen om de personeelsverandering op de meest optimale en zo menselijk mogelijke manier te laten verlopen.   Hierbij werd en wordt verder voluit ingezet op vrijwillige maatregelen, en coaching en training op het vlak van inzetbaarheid van werknemers. Door een groter dan verwachte omzetdaling werd  dat proces versneld.

Door verschillende herstructureringsgolven is de voorbije tien jaar al twee derde van het personeel verdwenen. Na de afbouw van eind 2016 blijven er hooguit 840 werknemers over.


Nyrstar vecht om te overleven

De Belgische zinkgroep Nyrstar is op zoek naar vers kapitaal. Aanhoudende operationele verliezen, een snel groeiende schuldenberg (tot 841 miljoen euro) en een obligatielening van 415 miljoen euro die in mei afloopt, zorgen ervoor dat Nyrstar volgend voorjaar veel extra geld nodig heeft om te overleven. 

In het eerste kwartaal van 2016 komt er een kapitaalverhoging van 250 tot 270 miljoen euro. Een buitengewone aandeelhoudersvergadering moet groen licht geven voor de kapitaalverhoging. Nyrstar kijkt vooral naar één aandeelhouder: Trafigura. De Nederlandse grondstoffentrader, met 20 procent veruit de grootste aandeelhouder, verbindt zich ertoe voor maximaal 125 miljoen euro in te tekenen. Eventueel schrijft Nyrstar ook een nieuwe obligatielening van 200 tot 250 miljoen euro uit te schrijven. 

De zwaar verlieslatende zinkmijnen worden in de etalage gezet. Hierdoor worden mogelijk de helft van de bedrijfsactiviteiten afgestoten. Om meer controle te verwerven op de aanvoer van zinkerts, besliste Nyrstar in 2009 om zelf zinkmijnen op te kopen en in eigen beheer te nemen. D uitbouw hiervan is op een totale mislukking uitgedraaid. Nyrstar betaalde in totaal meer dan 3 miljard euro voor mijnen in Zuid-Amerika en Australië. Maar het rendement van de mijnbouwactiviteit lag lager dan in de klassieke zinkverwerking, zoals in de fabriek in Balen. 

Nyrstar is uit de fusie van het Australische Zinifex en de zinkactiviteiten van Umicore.


Staal: Industrie en Vakbonden vragen Europa om actie

European Steel Association (EUROFER) en IndustriAll Europe vragen gezamenlijk voor acties om verder jobverlies in de staalsector te voorkompen. In Europa zijn er de afgelopen maanden 5000 jobs verdwenen. Er werken momenteel nog 330.000 werknemers in de staalsector (dat is 85.000 minder sedert 2008). 
 
Bart Samyn, Adjunct  Secretaris Generaal  industriAll: “Ministers moeten begrijpen dat elke dag mensen hun job verliezen en een belangrijke reden is het dumpen van Chinees staal op de EU-markt”. 
 
Vandaag is er in Brussel een extra bijeenkomst van de “Competitiveness Council” over de staalsector. Eén van de agendapunten is de mogelijk MES (Market Economy Status) status van China. Als China de MES-status verwerft dan is dat een nieuw drama voor de Europese staalsector.  China produceert jaarlijks 800 miljoen ton staal (helft van de wereldproductie), Europa 170 miljoen ton (tien procent van de wereldproductie).  Wereldwijd is er een overcapaciteit van 500 miljoen ton (waarvan 200 miljoen ton van China). China gooit haar overschot tegen dumpingprijzen op de Europese markt. 
 
Herwig Jorissen, Voorzitter ABVV-Metaal: “Als China de MES-status zou krijgen dan kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de Europese producenten.  De mogelijkheid om anti-dumping maatregelen te treffen zou dan zo goed als onmogelijk worden.  Vrij handel dient te gebeuren onder faire sociale en economische condities.”

De regering liegt: uw koopkracht stijgt niet

Volgens de regering zal de koopkracht van iedereen stijgen - “100 euro netto meer per maand!” - dankzij de taxshift. Voortaan kan iedereen zelf uittellen hoe hard de regering liegt op www.factuurregering.be, een gebruiksvriendelijke tool van het ABVV waarmee iedereen de impact van de besparingen op zijn gezinsinkomen kan berekenen.

Lees meer...