NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

ABVV-Metaal keurt ontwerpakkoord goed

Op 8 juni bereikten de sociale partners een voorakkoord over enkele cruciale dossiers zoals de eindeloopbaan, overuren en minimumlonen. Na uitvoerige consultatie en stemming in onze federaties heeft ABVV-Metaal dat voorontwerp nu  goedgekeurd. Dat werd duidelijk na onze Syndicale Raad op vrijdag 18 juni. Op dinsdag 22 juni weten we of het ABVV het akkoord aanvaardt dan wel verwerpt.

Onze evaluatie

Ondanks de goedkeuring heerst er in onze middens ook ongenoegen over het ontwerpakkoord. Zowel de uitbreiding van de vrijwillige overuren als de lage loonmarge liggen zeer gevoelig. Al maakt dit laatste strikt genomen geen deel meer uit van het ontwerpakkoord dat vandaag op tafel ligt. De regering heeft het loonnorm-dossier immers naar zich toegetrokken en de 0,4 procent plus de coronapremie wettelijk verankerd. Er zijn natuurlijk ook positieve elementen en deze hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. De stijging van de minimumlonen (de eerste verhoging sinds 13 jaar) is een belangrijke realisatie, in de eerste plaats voor de allerlaagste inkomens. Ook de landingsbanen werden verbeterd, met de mogelijkheid om halftijds te werken vanaf 55 jaar mét een premie van de RVA.    

Hoe gaan we verder? 

De komende dagen zal dus blijken of het ABVV en de andere vakbonden het akkoord goedkeuren of niet. Nadien is het aan de sectoren om hiermee verder aan de slag te gaan. In elk geval is het duidelijk dat er de komende periode heel wat werk op de plank ligt. Onder meer van de strijd tegen de onrechtvaardige loonwet zullen we vanaf het najaar een speerpunt maken.

Meer weten over het IPA? Hier leggen we alles nog eens voor je uit. 

Volvo Gent hele week plat door chipstekort

Bij Volvo Gent is er door een tekort aan chips volgende week een productiestop. De moeilijke aanvoer van chips, cruciale onderdelen in auto’s, pc’s en tal van andere elektronica is de oorzaak. In februari lag de productie al tweemaal stil door het tekort aan halfgeleiders, die de sector wereldwijd treft. Ook in maart zag de Gentse fabriek, waar 6.500 mensen werken, zich genoodzaakt de band van de modellen XC40 en V60 stil te leggen. Voor het eerst ligt de productie voor een ganse week stil. De overgrote meerderheid van de 6.500 werknemers wordt vijf dagen economisch werkloos door overmacht.

Umicore verwerft belang in batterijenfabrikant

Umicore heeft een belang verworven in Solid Power, een Amerikaanse ontwikkelaar van solid-state batterijen. Hoe groot het belang is, is niet bekend. De batterijen bieden volgens Umicore een oplossing voor de grootste drempels voor de opkomst van elektrische personenwagens: de kost en de angst inzake rijbereik.

CommScope: werknemers staken

De werknemers van telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo, waar 305 ontslagen zijn gepland, zijn gisteren niet weer aan het werk gegaan. Na de bekendmaking van het dramatisch nieuws vroegen de vakbonden een extra dag betaald verlof om het nieuws te kunnen verwerken. De directie wilde hier niet op ingaan. De vakbonden hielden daarop de poorten dicht.

Vandaag worden de eerste personeelsvergaderingen gehouden. De vakbonden vroegen ook een gesprek aan met Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), om te bespreken of die een rol kan spelen in de onderhandelingen. Verschillende schepenen van de stad Leuven gingen gisteren al langs aan de poorten van CommScope om hun steun te betuigen aan de werknemers .

Meer dan 300 banen op de helling bij CommScope

Bij het telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo (Leuven) zijn 305 jobs bedreigd (241 arbeiders en 64 bedienden). Op een bijzondere ondernemingsraad werd een intentie tot herstructurering aangekondigd. De belangrijkste reden, volgens de directie, is de snel veranderende telecommarkt. Vanaf 2023 zou de site in Kessel-Lo verlieslatend worden. De productie en de distributie worden volledig stopgezet. In 2008 sloot men ook al een vestiging in het Waalse Seneffe. De procedure Renault werd opgestart.

IPA-overleg: positieve doorbraken op vlak van SWT, landingsbanen en minimumlonen zijn cruciaal!

Na het mislukken van het sociaal overleg over de lonen in de privésector – uitsluitend te wijten aan de starre houding van de werkgevers – heeft de regering op 6 mei een bemiddelingsvoorstel op tafel gelegd. Dit voorstel voorziet een loonmarge van 0,4% voor de komende twee jaar en de mogelijkheid voor sterk presterende sectoren/bedrijven om een consumptiecheque van maximaal 500 euro netto toe te kennen aan hun werknemers. Daarnaast zegt de regering ook dat de minimumlonen omhoog moeten.

Lees meer...

Lonen PC 105 geïndexeerd met 0,57 procent

In PC 105 van de non-ferrometalen worden op 1 mei de lonen, de tussenkomsten van de werkgever in het woon-werkverkeer (privé-vervoer) en de vergoedingen bestaanszekerheid verhoogd met 0,57 %. De verhoging volgt de evolutie van de indext door de cijfers van april 2021 tegenover deze van april 2020 te plaatsen. Dit geeft volgende berekening:

- april 2020: 107,74

- april 2021: 108,35

Dat geeft volgende indexevolutie: 108,35 / 107,74 = + 0,57 % 

Regering legt bemiddelingsvoorstel voor loonakkoord op tafel

Door de starre houding van de werkgevers is het sociaal overleg over de lonen in de privésector mislukt. Daarom belandde het dossier op tafel van de federale regering. Die bereikte op 6 mei een akkoord. Concreet: de loonmarge voor de komende twee jaar is 0,4 procent. Daarbovenop kunnen sterk presterende sectoren/ondernemingen een premie (consumptiecheque) van max. 500 euro netto toekennen. Daarnaast zegt de regering ook dat er een verhoging van de minimumlonen moet komen.

Lees meer...

Teken de petitie en red de laatste boelwerfkraan!

Industrieel en syndicaal erfgoed

Op de voormalige terreinen van Boelwerf – de legendarische scheepswerf in Temse aan de schelde – dreigt de laatste kraan definitief te verdwijnen. In 2009 werd de Boelwerfkraan erkend als industrieel erfgoed, maar het gemeentebestuur van Temse wil niet langer instaan voor de broodnodige restauratie. Diverse organisaties – waaronder ABVV en Vooruit – lanceren daarom een petitie om de kraan te redden. Teken jij ook?

Lees meer...

Aperam neemt recyclagebedrijf ELG over

Aperam legt 357 miljoen euro op tafel voor de overname van het Duitse ELG. ELG is actief in het inzamelen, recycleren en verhandelen van roestvrij staal en hoogwaardige legeringen. Het bedrijf produceert jaarlijks 1,3 miljoen ton en was in 2019 goed voor een brutobedrijfswinst van 55 miljoen euro. Door de overname versterkt Aperam zijn positie in de inoxmarkt. Dankzij ELG kan Aperam zijn ‘ecologische voetafdruk’ reduceren, net als de uitstoot van broeikasgassen.

ArcelorMittal: beste kwartaal in decennium

ArcelorMittal kent het sterkste kwartaal in een decennium. De bruto­bedrijfswinst (ebitda) van 3,24 miljard dollar, een stijging met 235 procent, overtrof alle verwachtingen. Netto verdiende ArcelorMittal 2,28 miljard dollar. Bovendien zou de vraag naar staal dit jaar nog met circa 5,5 procent toenemen. De schulden zijn gedaald tot 5,9 miljard dollar, het laagste peil sinds de fusie van Arcelor en Mittal Steel in 2006.

Een “opgesmukte 0,4 %” is niet het respect dat werknemers verdienen.

De vakcentrales samen met de interprofessionele vertegenwoordigers van ABVV en ACV hebben in een open brief duidleijk gemaakt wat ze verwachten. Een beslissing van 0,4 %, gebaseerd op een voorbijgestreefde en slechte loonwet, zal blijvend op verzet stuiten van de vakbonden. "Onze leden bleven zich tijdens de crisis volop inzetten en bleven doorwerken ondanks de pandemie en ondanks het feit dat er zich regelmatig clusterbesmettingen op de werkplek voordeden. Loonsverhogingen maken deel uit van het respect dat voor deze inspanning moet worden getoond. Bovendien moeten vrije onderhandelingen een sleutelelement zijn in de post-corona herstelaanpak."  

De houding van de werkgevers die onverwurmbaar vasthouden aan de 0,4% is onaanvaardbaar. Zij zijn dan ook de eerste en enige verantwoordelijke voor de huidige impasse. "Al onze leden blijven respect eisen. Zowel in grote als in kleine bedrijven. Daarom pleiten wij voor sterke loonakkoorden op sectoraal niveau op basis van een interprofessionele indicatieve marge. Dit is een kwestie van solidariteit."

Tevens stellen ze zeer duidelijk dat men de strategie om de sectoren over te slaan en rechtstreeks te onderhandelen in de bedrijven niet aanvaardt; "Wij aanvaarden deze strategie, die de solidariteit breekt, niet."

Lees de open brief

Nieuwe toekomst voor GE Power Systems

Meer dan één jaar na het faillissement van CG Power Systems is er een nieuwe toekomst. De beursgenoteerde Saoedische groep Electrical Industries Company (EIC) neemt de activiteiten over en doopt het bedrijf om tot Pauwels Transformers. Volgens de curatoren zal er een gefaseerde heropstart gebeuren. Over drie jaar zou er werk moeten zijn voor 100 à 150 mensen. “We zijn blij dat we de mensen terug perspectief kunnen bieden”, aldus Patrick Elsen, Secretaris ABVV-Metaal, “voor hetzelfde geld was er niets geweest. Ik krijg nog constant e-mails, sms-berichten en andere berichtjes van ex-werknemers die er supergraag opnieuw willen werken.”

De Saoedische groep heeft verschillende fabrieken van transformatoren en elektrische apparatuur. CG was gespecialiseerd in het ontwikkelen van transformatoren, systemen en technologie die gericht is op de markt voor hernieuwbare energie: zowel wind- als zonne-energie. Die technologie willen de Saoedi's binnen EIC implementeren en verder ontwikkelen

Het verlies van een kameraad

Met verslagenheid en groot verdriet delen ABVV-Metaal en ABVV-Metaal Antwerpen het overlijden mee van collega en kameraad Frank Dams, secretaris voor ABVV-Metaal Antwerpen.

Wij zullen Frank altijd herinneren als een warme man die veel goeds heeft gedaan voor onze organisatie. Een goedlachse man op wie we steeds konden rekenen.

Wij wensen Franks partner, familie, vrienden, naaste collega's en militanten veel sterkte toe met dit immense verlies. We zullen hem nooit vergeten!

frank dams

Punch: onderhandelingen voorbij voor ze begonnen zijn

Dinsdag ging bij Punch Powertrain het eerste gesprek door tussen vakbonden directie in het kader van de wet Renault. De werknemers waren in staking tegen de aangekondigde herstructurering waardoor 245 banen op de tocht komen te staan. Omdat de directie dreigde op het stakingspiket te laten opheffen hebben de vakbonden de vergadering verlaten. “De directie geeft blijk van mateloze arrogantie”, aldus ABVV-Metaal secretaris Raf Dal Cero. Wanneer er verder onderhandeld wordt, is niet duidelijk

Punch Powertrain: 245 banen bedreigd

Bij de producent van versnellingsbakken Punch Powertrain in Sint-Truiden is een nieuwe zware ontslagronde aangekondigd. In totaal worden 245 banen bedreigd, 193 arbeiders en 52 bedienden. Punch Powertrain gaat door een moeilijke overgangsperiode. Er is de slabakkende vraag vanuit China. Anderzijds is het nog wachten tot eind 2022 op de start van de nieuwe projecten, onder meer voor PSA (Peugeot, Citroën, Opel). Deze herstructurering is niet de eerste. In 2019 kondigde Punch Powertrain in twee fases het ontslag aan van 308 werknemers. Na overleg werd het aantal ontslagen teruggebracht van 308 naar 138. Tijdelijk blijkt nu.

De vakbonden vrezen voor de levensvatbaarheid van de fabriek. De directie zegt dat ze blijft investeren. ‘We hadden donkere wolken wel zien hangen, het is al geruime tijd dat er tijdelijke werkloosheid is”, aldus Raf Dal Cero, secretaris ABVV Metaal, ‘maar dat het een storm zou worden, hadden we niet verwacht”. Hij voegt er aan toe dat “de kostenstructuur niet afgestemd was op de productie. Er zijn contracten aangekondigd met PSA voor de levering van 600.000 transmissies met dubbele koppeling (dct’s) per jaar tegen 2024. Maar PSA heeft nooit gezegd hoeveel hij er elk jaar geleverd wil hebben. Zo ver in de toekomst contracten afsluiten in dergelijke volatiele markten is volgens ons heel onzeker. Ondertussen blijven we klassieke versnellingsbakken (cvt’s) bouwen voor Chinese klanten, maar ook daar viel de verkoop terug. Als we het aantal ontslagen niet kunnen beperken dan blijven hier 111 arbeiders over. In dat geval vrezen we voor de levensvatbaarheid van de fabriek.”

Vakbonden en directie van Punch Powertrain zagen elkaar vandaag dinsdag voor het eerst in het kader van de procedure Renault. Maandag was er reeds een spontane staking. Vandaag gaat deze verder.

In totaal werken er bij Punch Powertrain in Sint-Truiden momenteel 849 mensen. De 197 werknemers die werden ondergebracht in de joint venture met PSA, zijn door de herstructurering niet getroffen. Ook de afdeling R&D blijft ongemoeid.

Volvo Trucks geen productie deze week door chiptekort

Door het tekort aan semi-conductoren (halfgeleiders) moest Volvo Trucks eerder al eerder de productie terugschroeven. Deze week wordt de productie volledig stilgelegd. Op maandag 12 april wil men de productie hervatten. Tegelijkertijd blijft het orderboek wel zeer goed gevuld. Voor de volgende drie maanden zijn beide assemblagelijnen in Gent voor 100% volgeboekt.

Chiptekort dreigt ook Vlaamse industriële machinebouwers te treffen

Niet alleen de autosector lijdt onder de toenemende schaarste aan chips. Ook de Vlaamse machinebouwers vrezen dat hun productie de komende weken en maanden in het gedrang komt. Dat blijkt vandaag uit een rondvraag van De Tijd. Omdat men klanten niet wil verontrusten, reageren de meeste anoniem. Maar men krijgt in de komende acht weken geen elektronische componenten binnen. Wim Matthys, CEO van het gelijknamige familiebedrijf dat machines bouwt voor weverijen: “Drie weken geleden kregen we te horen van onze componentenleverancier Siemens dat die moeite had om te leveren. Vorige week vielen de leveringen grotendeels weg. Wat normaal in een week geleverd wordt, zou nu pas binnen zes tot acht weken binnenkomen. Voor standaardtoepassingen hebben we nog wel genoeg chips in voorraad. Maar als de schaarste aanhoudt, moeten we een deel van de productie, een vijftal machines per week, stilleggen en mensen in tijdelijke werkloosheid plaatsen.” Charles Beauduin, eigenaar en CEO van de weefmachinebouwer Van de Wiele, zegt dat het heel moeilijk is om aan voldoende elektronische componenten te komen. “We schuimen de wereldwijde markt af, en scharrelen bij elkaar wat we kunnen vinden.” Bovendien zijn de chips die nog wel te krijgen zijn duurder. Er is sprake van prijsstijgingen tot 12 procent.

Ook Volvo Trucks valt zonder chips

Vrachtwagenproducent Volvo moet de productie stilleggen vanwege een tekort aan chips. Volvo Trucks verwacht dat dit jaarwereldwijd twee tot vier weken niet geproduceerd kan worden doordat er te weinig halfgeleiders zijn. De impact voor de verschillende landen moet nog bekeken worden, maar ook Gent wordt hierdoor getroffen. De komende weken wordt er nog geproduceerd, daarna bekijkt men dag per dag hoe de situatie evolueert. Arbeiders zullen dan op tijdelijke werkloosheid gezet worden.

Volvo Gent ligt opnieuw stil door chiptekort

Door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders is er bij Volvo Car Gent eind deze week opnieuw een tijdelijke productiestop. Hoelang de onderbreking zal duren, is nog niet geweten. In februari lag de band al tweemaal stil wegens onvoldoende halfgeleiders beschikbaar. Eind deze week gebeurt dat opnieuw.