NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Omzet Bekaert daalt met 20%

De omzet van Bekaert daalde in de eerste jaarhelft met 20% dalen naar 1,8 miljard euro. De reden is vooral de lagere vraag naar staalkoord uit de auto-industrie. Bekaert verwacht de komende maanden een geleidelijk herstel van de vraag, nu de markten opnieuw open zijn.

SNOP Automotive schrapt 51 job

Bij SNOP Automotive (het vroegere Tower Automotive) , een toeleverancier van de autosector, verdwijnen 51 banen. SNOP was een belangrijke toeleverancier van Volvo Cars Gent. Het leverde 40 onderdelen voor diverse Volvo-modellen. SNOP Automotive ging door een moeilijke periode toen Volvo besliste een deel van de productie van de XC40 in eigen handen te houden.

Vorige zomer werd de productie voor Volvo stopgezet, en voerde SNOP een herstructurering door. In een eerste fase verdwenen 25 banen, en nu sneuvelen nog eens 51 jobs. Ondertussen is SNOP er wel in geslaagd een nieuwe klant binnen te halen. SNOP levert drie units voor de nieuwe Audi e-tron.

Iets minder ontslagen dan gedacht bij Samsonite

Bij Samsonite worden minder mensen ontslagen dan eerst gemeld. In mei werd aangekondigd dat 160 personeelsleden zouden ontslagen worden (op 790). Dit zou grotendeels gebeuren via minder tijdelijke contracten en pensionering. Maar voor 38 arbeiders en 56 bedienden dreigde collectief ontslag. Dertien arbeiders kunnen nu gebruikmaken van SWT, het vroegere brugpensioen. ABVV-metaal had gehoopt om meer jobs te kunnen redden. Er zal bij Samsonite tijdelijke werkloosheid blijven tot het einde van het jaar.

Volvo Cars rekent op betere tweede jaarhelft

Volvo Cars leed in de eerste jaarhelft een nettoverlies van omgerekend 1,17 miljard euro. De verkoop is met meer dan een vijfde teruggevallen tot 269.962 auto’s. “Als de markten zoals verwacht herstellen, rekenen we op verkoopvolumes zoals in de tweede helft van 2019", zegt CEO Håkan Samuelsson.

BTB en ABVV-Metaal bundelen de krachten.

De wereld verandert snel: globalisering, populisme, digitalisering, automatisering en verrechtsing stellen de vakbonden voor belangrijke uitdagingen. Om hieraan het hoofd te bieden, is samenwerken onder gelijkgezinden van het allergrootste belang. Om die reden hebben BTB-ABVV en ABVV-Metaal beslist om hun krachten te bundelen. Niet zomaar, niet vrijblijvend ... maar structureel!

De besturen van BTB en ABVV-Metaal hebben eind juni immers unaniem beslist om een samenwerkingsakkoord goed te keuren. Dit akkoord is gebaseerd op de positieve ervaringen qua samenwerken die we eerder hadden op het vlak van communicatie, informatica, dienstverlening, ledenwerving en vorming.
Maar we willen verder gaan. We willen onze dienstverlening versterken, krachten bundelen, kosten besparen...

Vanaf vandaag organiseren we ons samen én beter, we breiden onze samenwerking uit, en we geven er ook structuur aan via gemeenschappelijke instanties. Want ja, wij willen en zullen onze positie ten overstaan van de politieke wereld en de werkgevers hiermee versterken, om zo nog beter de belangen van onze leden te verdedigen. We willen ook meer wegen op de besluitvorming in het ABVV. Beide centrales willen immers de interprofessionele dossiers samen voorbereiden en gemeenschappelijk standpunten innemen.

ABVV-Metaal en BTB zijn misschien niet de grootste centrales qua ledenaantal, maar als er gemobiliseerd moet worden, staan we er. Door ons samen te positioneren zal men binnen én buiten het ABVV des te meer rekening moeten houden met ons. De som van de 52.849 en de 78.781 leden van onze respectievelijke centrales zal veel meer zijn dan een simpele optelling. Wie de krachten verenigt, bereikt immers meer.

Binnen deze samenwerking behoudt elke centrale zijn eigen autonomie op het vlak van financiën, vermogen, het opvolgen van de sectoren. Er zijn echter duidelijke afspraken om elkaar zo veel mogelijk te versterken.

De goede synergie die reeds bestond tussen ABVV-Metaal en BTB heeft geleid tot dit sterk samenwerkingsakkoord. Metallo’s bouwen de schepen, containers, vrachtwagens en bussen ... waar mee transportarbeiders werken, dat schept vertrouwen en smeedt een stevige band.

De volledige tekst van het samenwerkingsakkoord zal op de websites van beide beroepscentrales worden gepubliceerd van zodra de officiële ondertekening is gebeurd.


Kameraadschappelijk,

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-MetaalPS: In ‘normale’ omstandigheden zou dit samenwerkingsakkoord officieel worden bekrachtigd met een krachtig evenement. Vermits het nu moeilijk is om te voorspellen wat er in het najaar op organisatorisch vlak mogelijk zal zijn voor een groot publiek, hebben wij beslist om jullie uit te nodigen voor een online evenement dat zal plaats vinden in september 2020. Meer nieuws hierover volgt spoedig. Wij kijken er naar uit om jullie virtueel te verrassen. 

Bedrag corona-ouderschapsverlof lager dan gewoon ouderschapsverlof

Hogere federale uitkering, maar geen Vlaamse premie. Wie deeltijds corona-ouderschapsverlof opneemt (met een 25% hogere federale uitkering), komt door een beslissing van de Vlaamse regering helemaal niet meer in aanmerking voor een Vlaamse aanmoedigingspremie. Gevolg is dat het meestal financieel interessanter is om het gewone ouderschapsverlof op te nemen.

Asociaal. En dat terwijl de hogere federale uitkeringen net moesten zorgen voor koopkracht en zekerheid voor ouders die – vaak omdat ze geen andere keuze hadden – moesten thuisblijven om voor de kinderen te zorgen. Als ABVV vinden wij deze beslissing van de Vlaamse regering onverantwoord en asociaal. Lees hier ons persbericht (je vindt er ook alle geldende uitkeringen voor zowel het ‘gewone’ als het corona-ouderschapsverlof terug).

En het wordt nog erger. Door de beslissing van de Vlaamse regering krijgt wie deeltijds (gewoon) ouderschapsverlof opnam, sinds 1 mei geen Vlaamse aanmoedigingspremie meer. Wil je terug in aanmerking komen voor een aanmoedigingspremie, dan moet je opnieuw een aanvraag indienen! Op deze website lees je hoe dat moet.

Zit je met vragen? Neem dan zeker contact op met je vakbondsafgevaardigde, secretaris of je lokaal abvv-kantoor. Of check op onze website de pagina Corona-ouderschapsverlof.

Lonen PC 111 geïndexeerd

Vanaf 1 juli 2020 stijgen de lonen in de metaalindustrie (PC 111.1&2) en de monteerders (PC 111.3) met 1,01 procent (index). De index zorgt ervoor dat onze lonen automatisch worden aangepast aan de stijging van de levensduurte (inflatie). Op die manier wordt onze koopkracht in stand gehouden. De index zorgt voor meer zekerheid en stabiliteit!

Raadpleeg hier de minimumuurlonen die gelden vanaf 1 juli 2020 in PC 111.1&2 en in PC 111.3.

Schorsing opzeggingstermijn bij tijdelijke werkloosheid wegens corona gaat in op 22 juni

De wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis, is op 22 juni 2020 in het staatsblad gepubliceerd.

Het gevolg is dat vanaf 22 juni de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona de opzeggingstermijn die de werkgever ter kennis bracht, opschorten. De voorwaarde is wel dat de opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 maart 2020. Er is dus geen opschorting voor opzeggingstermijnen die zijn ingegaan voor 1 maart 2020 of die op 22 juni 2020 reeds zijn afgelopen.

De wijzigingen gelden alleen voor ontslagen gegeven door de werkgever. Voor de werknemer verandert er niets. Wanneer de werknemer de opzegging ter kennis brengt, schorten de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona de opzeggingstermijn niet op.

ABVV-Metaal roept mee op tot sterk, solidair en duurzaam Europees herstelplan

Op vrijdag 19 juni vergadert de Europese Raad over de meerjarenbegroting 2021-2027 en over het Europese herstelplan. Zowel ETUC (de Europese vakbondsconfederatie), IndustriALL Europe (de Europese industrievakbond) als ABVV en ABVV-Metaal roepen de Europese Raad op om beide plannen goed te keuren én om bijzondere aandacht te hebben voor sociale en ecologische relance-maatregelen.

Lees meer...

VCST wil 171 banen schrappen

Bij de producent van auto-onderdelen VCST verdwijnen mogelijk 171 van de 427 banen. Dat werd door de directie meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad. De ontslagen vallen zowel in de divisie Industrial Products als in de divisie Surface Treatment. “Het is een schande dat VCST haar plannen om die banen te schrappen al via een persbericht liet uitlekken, terwijl de ondernemingsraad nog volop aan de gang was Dat maakt de sfeer er niet beter op”, aldus ABVV-Metaal secretaris Raf Dal Cero. In de afdeling Surface Treatment gaat het over 26 banen (24 arbeiders en 2 bedienden). In de afdeling Industrial Products worden 145 banen bedreigd (96 arbeiders en 49 bedienden). De vakbonden benadrukken dat ze er tijdens de onderhandelingen alles aan zullen doen om het aantal ontslagen zo veel mogelijk te beperken. "We gaan nu de mensen in alle sereniteit inlichten en binnen het gemeenschappelijk vakbondsfront overleggen welke acties we gaan ondernemen. Maar wees gerust, we gaan ons niet laten doen. Het belooft een hete zomer te worden."

D'Ieteren Auto schrapt 211 banen

D'Ieteren Auto (invoerder van onder meer Audi en Volkswagen) schrapt 211 banen. Dit komt neer op 12 procent van het personeel. D’Ieteren verwacht dat de Belgische automarkt blijvend zal krimpen en dat ook een structurele impact zal hebben op de autoverkoop.

Punch Powertrain zet joint-venture op met Franse autobouwer PSA

De fabrikant van automatische transmissies Punch Powertrain versterkt zijn relatie met de Franse autobouwer PSA. Goed een jaar geleden tekenden PSA (vooral bekend van Peugeot, Citroën en Opel) en Punch een eerste samenwerkingsakkoord. Toen werd afgesproken dat Punch de toekomstige generatie van transmissies vanaf 2022 zal toeleveren én assembleren in de PSA-fabriek in het Franse Metz. Nu gaat men stap verder. Samen richten ze een nieuwe joint venture op die de DT2-transmissie (dual clutch transmission) met dubbele koppeling niet alleen zal ontwikkelen en leveren voor de nieuwe generatie van hybride en plug-in hybride wagens van PSA. Maar die transmissies zullen ook verkocht kunnen worden aan andere autoconstructeurs. Punch Powertrain is meerderheidsaandeelhouder (61 procent) in de nieuwe joint venture.

Punch Powertrain, met hoofdzetel in Sint-Truiden, telt meer dan 2.000 medewerkers, van wie 870 in Sint-Truiden.

Verkoop auto’s daalt met een derde

De automobielfederatie Febiac verwacht dat dit jaar in België het aantal inschrijvingen met ongeveer 35 procent zal dalen. Dat zou neerkomen op 357.000 ingeschreven auto’s of bijna 200.000 minder dan in 2019, het op een na beste verkoopjaar ooit in België. Een maand geleden ging de sector nog uit van een daling van 20 procent.

Volgens Febiac werden in mei 34.752 nieuwe auto’s ingeschreven in België, 32 procent minder dan een jaar eerder. In dat cijfer zitten ook heel wat auto’s die tijdens of na het Autosalon begin dit jaar werden besteld. In de eerste vijf maanden van 2020 bedroeg de totale daling 35,7 procent. Vooral de volumemerken zoals Renault (-52%), Opel (-48%) en Ford (-44%) krijgen klappen.

Samsonite wil 160 jobs schrappen

Enkele weken geleden kondigde de directie van Samsonite op een ondernemingsraad al aan dat er door de coronacrisis ontslagen zouden vallen. Samsonite heeft nu de intentie medegedeeld om in Oudenaarde 160 banen te schrappen. Het bedrijf wil dit doen door tijdelijke en uitzendcontracten niet te verlengen en door openstaande vacatures niet in te vullen. Voor 94 personeelsleden dreigt effectief ontslag.

Eindelijk corona-akkoord in de sector metaalbouw

In de sector van metaalverwerking hebben de sociale partners een akkoord bereikt rond de heropstart van de bedrijven in de sector. ABVV-Metaal heeft geijverd voor een akkoord dat focust op veiligheid, met een cruciale rol voor het sociaal overleg in de bedrijven. Maar het akkoord heeft ook oog voor solidariteit en de moeilijke financiële situatie waarin de werknemers momenteel verkeren. Ontdek meer over de inhoud van het akkoord in dit pamflet.

Vanaf 4 mei minstens 30.000 extra weer aan de slag in maakindustrie

Agoria, de patroonfederatie van de technologische industrie, schat dat na 4 mei 30.000 mensen extra opnieuw aan het werk kunnen, voornamelijk bij auto-, vrachtwagen- en machinefabrikanten. Alle technologiebedrijven zouden volledig aan de slag kunnen. Al is een eerste voorwaarde natuurlijk dat er voldoende vraag is.

Volvo Cars Gent is al enkele dagen heropgestart in een traag tempo. Drie shifts werden opgeroepen, zodat iedereen de training en test kon doorlopen en te laten kennismaken met de nieuwe werkprocedures. Iedereen krijgt mondmaskers. In bepaalde zones is het verplicht die op te hebben, vooral in de ­assemblagehal. In andere zones, waar de werknemers ver van ­elkaar staan, is het niet verplicht. Vanaf maandag gaat men terug volledig in productie. DAF Trucks is aan een voorzichtige heropstart begonnen. De eerste DAF-truck is intussen opnieuw van de band gerold, maar het bedrijf benadrukt dat het productievolume nog laag ligt en dat de veiligheid van de medewerkers voorop staat. Bij Audi Brussel, is het nog niet duidelijkheid wanneer heropgestart wordt. Niet alleen de productie ook de middagpauzes kunnen een probleem vormen met respect voor de sociale distancing.

Bij Daikin werden daarom extra lunch-tenten opgezet. Maandag start bij Daikin een tweede productielijn op.Ook CNH heeft de productie geleidelijk hervat met 600 arbeiders. Voor elke werknemer is er een mondmasker en overal is handgel beschikbaar. Om afstand te bewaren, zijn markeringen op de vloer aangebracht. Bij aankomst wordt ook van elke werknemer de temperatuur gemeten. Ook zijn speciale deurknoppen aangebracht, zodat niemand de deurknop met de handen moet aanraken. Na het weekend zou de volledige productie opnieuw actief moeten zijn.

Algemene gids om de verspreiding van CORONA op het werk tegen te gaan

Vakbonden en werkgevers hebben samen een handleiding opgesteld met algemene richtlijnen om bedrijven op een veilige manier te kunnen opstarten. De gids reikt een algemeen kader met maatregelen aan die op maat moeten worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat de activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden (zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan worden vermeden).

Lees meer...

Dodelijk arbeidsongeval bij ArcelorMittal Geel

Bij Arcelor-Mittal Geel gebeurde donderdagochtend een dodelijk arbeidsongeval. Een van de arbeiders kwam gekneld te zitten / raakte geplet tussen twee rollen staal. Zijn collega’s konden hem niet bevrijden. Toen brandweer, ziekenwagen en mugvoertuig arriveerden, kon men alleen nog het overlijden van het slachtoffer vaststellen.

De arbeidsinspectie voert een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het werkongeval.

Stuur een e-card naar je collega's, kameraden of geliefden.

Wens je collega's, kameraden of familieleden een fijne zomer met een persoonlijke e-card. Of je nu op #staycation of naar het buitenland gaat ... Breng het vakantiegevoel virtueel over en vooral: Hou het veilig.

Kies hier tussen de verschillende ontwerpen en verstuur er zo veel als je maar wil!