NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Samen voor sociale rechtvaardigheid – meer mensen minder markt

Het Federaal ABVV en het Vlaams ABVV stelden vandaag hun memorandum met aanbevelingen voor de komende regeringsploegen voor.

Het ABVV geeft hiermee aan wat het verwacht van het toekomstig politieke beleid, vooral op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Voor het federaal ABVV zijn de krachtlijnen duidelijk:
 • Meer koopkracht: de hervorming van de loonwet, optrekken van de brutominimumlonen richting 14 euro per uur (2.300 euro per maand), verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto, een waardig jongerenloon.
 • Een rechtvaardige fiscaliteit: alle inkomens op een globale en progressieve manier belasten: een euro = een euro, invoeren van een meerwaardebelasting
 • Meer sociale zekerheid: de sociale minima te verhogen tot 10 % boven de armoedegrens
 • Werkbaar werk in een duurzame economie
 • Economische democratie en sociaaloverleg versterken en niet afbouwen zoals de patroons en NV-A dat willen.
Ook voor het Vlaams is het duidelijk: het beleid van de afgelopen 5 jaar maakt het voor een pak mensen moeilijker eerder dan eenvoudiger. Sociale maar ook maatschappelijke uitdagingen steekt men te vaak in een marktlogica. Wie niet meekan in die logica, wordt gelabeld als onwillig. Daar willen we met 54 slimme en sociale voorstellen onder de titel De mensen, niet de markt verandering in brengen:
 • Een groeiend aantal eenoudergezinnen (14,2%) haalt het niet in een stelsel dat op tweeverdieners is gestoeld. Daarom vragen we naast de armoedetoets een eenoudertoets.
 • Garandeer voor iedereen 10 gezonde jaren na het pensioen.
 • Gebruik big data om vacatures te screenen op discriminatie door werkgevers.
 • We willen een kenniscentrum klimaatneutrale en circulaire economie.
 • Een maximumfactuur voor het secundair onderwijs en maak wat nodig is om de eindtermen te halen gratis.
 • Biedt jongeren een betaalde en zinvolle werkervaring aan binnen een jaar na afstuderen.
Wil je uitgebreid kennismaken met de voorstellen van het ABVV?

Persbericht Federaal ABVV
Memorandum federaal ABVV: Niemand blijft achter
Persbericht Vlaams ABVV
Memorandum Vlaams ABVV: Meer mensen, minder markt

Staking Van Hool houdt aan

Sinds deze week leggen de afdelingen bij Van Hool afwisselend het werk neer. “Als overleg uitblijft, kunnen we dit nog wel even volhouden. De werkgever is aan zet”, aldus ABVV-Metaal afgevaardigde David Scheveneels. De directie kwam inmiddels terug op zijn beslissing om slechts een deel van één afdeling loonopslag te geven. Maar, zegt David, “zet geen zoden aan de dijk. Ook de rest van de fabriek wil respect. Het gevoel van ik werk nu al zo lang bij den Hool, maar kan niks meer bijverdienen, groeit de laatste jaren enorm. De directie beweert al vier maanden bezig te zijn met het bekijken van het hele loonbeleid en de looncategorieën. Ze zeggen dat wel, maar of dat klopt, weet ik niet. In ieder geval vragen we het al jaren.”

ABVV-Metaalm betreurt ook dat de directie zelf niet met initiatieven komen. “Als vakbonden denken we mee met het bedrijf. We zijn de voorbije jaren met fiscaal interessante voorstellen gekomen, waaronder de invoering van ecocheques. Dat zijn zaken die andere bedrijven uit zichzelf invoeren, maar waar we bij Van Hool als vakbonden achter moeten zitten.”

De acties worden ook deze week goed opgevolgd. “We hebben een actieplan opgemaakt tot 25 maart, maar natuurlijk hopen we op een snellere oplossing. We wachten af wat de directie zal doen.”

Honda bevestigt sluiting fabriek in Swindon

Honda is van plan in 2021 zijn fabriek in het Britse Swindon te sluiten. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Zowat 3.500 werknemers verliezen hun baan. Het banenverlies zal een pak groter zijn, want bij toeleveringsbedrijven werken nog eens duizenden mensen. Volgens Honda is de beslissing een gevolg van evoluties in de auto-industrie en de nood om meer elektrische wagens te lanceren. De sluiting heeft niks te maken met de brexit, aldus het bedrijf. Volgens analisten spelen verschillende redenen mee, waaronder ook de onzekerheid over de brexit. Een nieuwe handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan belooft lagere importtarieven tegen 2017. Voor goederen uit Groot-Brittannië zou dat voordeel kunnen wegvallen.

De vakbonden bij Honda in Europa zijn verrast door de aankondiging. De verkoop in Europa daalt bovendien al langer, wat op langere termijn gevolgen dreigt te hebben voor de werkgelegenheid, mogelijk ook in België. In België telt Honda een achthonderdtal werknemers. In Gent is het belangrijkste logistieke centrum van Honda voor Europa gevestigd, goed voor een vijfhonderdtal banen. In Aalst bevinden zich een logistiek centrum voor wisselstukken en onderdelen, en het Europese hoofdkwartier voor de verkoop van accessoires. De Benelux-verkoopszetel ligt in Zellik.

Tweede stakingsweek bij Van Hool

Bij Van Hool gaat men een tweede stakingsweek in. Directe aanleiding van de sociale onrust is het feit dat een deel van de dienst na verkoop (40 mensen of een derde) onlangs een opslag van één euro per uur kreeg en de andere diensten niet. De selectieve opslag is inmiddels afgevoerd. Van Hool dacht op deze wijze het conflict te beslechten. Maar daarmee is de ontevredenheid niet weg, integendeel.

Na de stakingsdag van woensdag werd ook donderdag en vrijdag gestaakt door 80% van de werknemers. “Ook na het weekend blijkt de stakingsbereidheid nog steeds groot”, aldus Hans Vaneerdewegh, secretaris ABVV-Metaal. “Deze week zullen we alternerend staken. Concreet betekent dit dat er dagelijks acht van de veertig diensten het werk neerleggen. Intussen wachten we op een seintje van de directie om opnieuw aan tafel te gaan zitten.”

Volgende week dinsdag staat er bij Van Hool een bedrijfsbezoek door Koning Filip en koningin Mathilde op het programma.

Arbeiders Van Hool staken vandaag en morgen

Bij bussenfabrikant Van Hool brak dinsdag een spontane staking uit. De arbeiders pikken het niet dat enkel de werknemers van de dienst Naverkoop 1 euro per uur loonsverhoging krijgen. Toen het nieuws bekend raakte, hebben de arbeiders die de bussen afwerken het werk neergelegd. De spontane staking breidde uit naar het hele bedrijf.

VOlgens de directie is de loonsverhoging bij de dienst Naverkoop er gekomen "omdat de directie ervan overtuigd is dat die op zijn plaats is. Het gaat om een specifieke groep mensen die bepaalde jobs uitvoeren en waaraan je als bedrijf een aantal voorwaarden koppelt. Daarvoor hoort iets in de plaats.“

Gisteren was er d enationale stakingsdag. "Gisteren zijn hooguit twintig arbeiders door de poort gestapt. De mensen die binnen zijn, zijn vooral bedienden. De staking wordt dus goed opgevolgd. Loonopslag en koopkracht zijn dan ook thema's die bij iedereen leven. Een loonsverhoging van slechts 0,8% is veel te weinig. Ik denk dat iedereen dat ook beseft én voelt op het einde van de maand”, aldus David Scheveneels afgevaardigde ABVV Metaal.

Er zijn vanuit de directie geen stappen gezet, ook al waren de vakbonden bereid om ook op de stakingsdag te zoeken naar oplossingen. "We hebben de hele dag gewacht op een telefoontje van de directie, maar dat kwam er niet", zegt secretaris ABVV-Metaal Hans Vaneerdewegh. "Als een uitnodiging tot overleg uitblijft, sluit ik niet uit dat de actie nog één of meerdere dagen verder zou kunnen duren. Donderdagochtend zien we weer verder."

Vandaag en morgen gaat de staking verder.

Aperam bevriest deel investering in Genk

Aperam kondigde vorig jaar voor 200 miljoen euro investeringen aan in Genk. Een groot deel ging naar de bouw van een installatie om metaal koud te walsen. Een kleiner deel was bestemd voor een installatie om het koolstofgehalte in staal te verminderen. Die laatste wordt 'on hold' gezet. Voor hoelang is onduidelijk. De belangrijkste reden voor het uitstel is de import van goedkoop roestvrij staal vanuit China, Taiwan, Indonesië en Zuid-Korea in West-Europa. Door de moeilijke marktomstandigheden verlaagde Aperam in december de productievooruitzichten voor de fabriek in Genk.

Akkoord bij Case New Holland

Bij landbouwmachineproducent Case New Holland in Zedelgem hebben vakbonden en directie een akkoord bereikt om de concurrentiekracht van de vestiging te verbeteren. Er komt meer flexibiliteit, maar de werknemers zullen de gepresteerde overuren tijdens piekmomenten kunnen recupereren in het laagseizoen. Het akkoord werd door een meerderheid van de werknemers goedgekeurd. “We hopen nu dat de beloofde machines effectief naar Zedelgem komen”, zegt Henk Deprez, secretaris ABVV-Metaal

Nieuwe editie van onze mustread!

MagMetal zocht en vond interessante mensen met een al even interessant verhaal rond onze drie werkthema’s voor 2019.

Klimaat, racisme en verbinding zullen in 2019 onze rode draad zijn. Stuk voor stuk topics waar we als vakbond niet naast kunnen kijken.
De lijst aan straffe artikels is lang in dit nummer. Sla het e-zine er zeker op na! 

Lonen en vervoerskosten in tal van metaalsectoren geïndexeerd

Op 1 februari 2019 worden de lonen en minimumlonen geïndexeerd met 2,23 % in de sectoren garages, koetswerk en metaalhandel. Daarnaast worden in de sectoren garages en metaalhandel ook de standby- en uitrukvergoedingen geïndexeerd. 

Voor de sector elektriciens stijgen de mobiliteitsvergoedingen, ook door de indexering.

In de betrokken sectoren, maar ook in de sector van de metaalbouw en de monteerders wordt ook de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer aangepast aan de prijsstijging van de NMBS-abonnementen. Deze tussenkomst gaat met 1,18 % omhoog. 

Voor de concrete bedragen in jouw sector raadpleeg je de Op Zak op deze pagina

Gemeenschappelijk vakbondsfront staakt op 13 februari

Werknemers verdienen respect

De drie vakbonden zeggen het loonoverleg met de werkgevers op. Dat hebben ze deze namiddag beslist op een gezamenlijke vergadering als reactie op de houding van de werkgeversorganisaties. De vakbonden vinden de maximale loonstijging die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had vooropgesteld - 0,8 procent - onvoldoende en onrealistisch. Bovendien is er de onwil om van werkbaar werk en de combinatie arbeid-gezin écht werk te maken. Er wordt opgeroepen tot een nationale staking op 13 februari. Lees hier het volledige persbericht.

 

En ook...

 • Bekijk hier het overzicht van de bedrijven in de metaalsectoren waar er zeker actie wordt gevoerd op 13 februari (niet-exhaustief!)
 • Weten welke rechten je geniet bij een staking? Check ons nieuwe e-book!
 • Bekijk het ABVV-pamflet voor de nationale staking!
 • Ook het gemeenschappelijk vakbbondsfront komt naar buiten met een pamflet.  

 

Wat voorafging...

De actiedag van 14 december was een duidelijk signaal van de werknemers. Die dag eisten tienduizenden mensen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen.

Deze actiedag was tegelijk verzet tegen wat werknemers de voorbije jaren is opgelegd: de loonmatiging, de indexsprong en een nieuwe loonwet vol bepalingen die serene onderhandelingen onmogelijk maken. Bovendien is voor veel mensen het bobijntje af: ze kunnen niet nog langer en nog flexibeler werken. Dat houden ze simpelweg niet meer vol.

Op 14 december weerklonk heel sterk de vraag om waardig te kunnen leven. De voorbije jaren waren er niets dan hoeraberichten over de economie, over grote jobcreatie, over een tekort aan arbeidskrachten. Tegelijk zijn de werkgeversbijdragen verminderd, mogen de werkgevers de indexsprong (jaarlijks) in eigen zak houden en is de vennootschapsbelasting verlaagd voor alle ondernemingen. Maar dat vertaalt zich niet in hogere lonen en al zeker niet in hogere minimumlonen. De nieuwe loonwet van 2016 leidt, met zijn sjoemelsoftware, tot een maximale loonmarge van amper 0,8% voor de komende 2 jaar en maakt zo een interprofessioneel akkoord onmogelijk.

Tijdens het overleg in de Groep van 10, legden de vakbonden ook andere voorstellen op tafel om tegemoet te komen aan vragen van de werknemers:

 • Betekenisvolle verhoging van de minimumlonen;
 • Verhoging van uitkeringen en pensioenen tot minstens boven de armoedegrens;
 • Hertekening van de eindeloopbaanregelingen (SWT, landingsbanen, ….);
 • Betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé;
 • Betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer (derdebetalersregeling openbaar vervoer, fietsvergoeding, …);

We willen naast antwoorden en oplossingen op korte termijn, ook onderhandelingen over een rechtvaardige transitie naar een gezondere en duurzame economie met inbegrip van de impact van de digitalisering.

Het bleek onmogelijk om met de werkgeversorganisatie hier dieper op in te gaan. Dus hebben de instanties van het ACV, het ABVV en het ACLVB beslist om te protesteren. Er komt een nationale staking in zo veel mogelijk bedrijven op woensdag 13 februari.

 

DAF investeert opnieuw in Westerlo

Nederlandse vrachtwagenbouwer DAF Trucks investeert opnieuw in de fabriek in Westerlo. De assemblagelijn in de cabinefabriek zal er worden gemoderniseerd. Hoeveel DAF investeert in Westerlo werd niet bekendgemaakt.

DAF maakte ook de ambitie bekend het best verkopende truckmerk in Europa te willen worden. Nooit in de ondertussen negentigjarige geschiedenis van DAF produceerde de autobouwer meer vrachtwagens dan in 2018. De productie ging omhoog van 225 trucks per dag in januari tot 254 in september. Dat zorgde er voor dat er in 2018 67.055 vrachtwagens de deur uitrolden, een record.

DAF is nu al nummer één in België, Nederland, Groot-Brittannië, Polen, Hongarije, Bulgarije , Roemenië en Tsjechië.

Recordjaar 2018 leverde ook een recordaantal personeelsleden op. Eind december waren er in 10.278 werknemers in dienst: 2.660 in Westerlo en 6.725 in Eindhoven. In 2018 werden 700 extra werknemers aangeworven. Voor begin 2019 worden vooralsnog geen nieuwe aanwervingen verwacht.

Volkswagen en Ford lanceren wereldwijde alliantie

Volkswagen en Ford gaan samen pick-uptrucks, bestelwagens en mogelijk elektrische auto's ontwikkelen. De samenwerking begint in 2022. Ford zal voor de beide groepen een pick-uptruck ontwerpen, Volkswagen zal verantwoordelijk zijn voor een gezamenlijke bestelwagen. Plannen voor de bouw van elektrische wagens, zelfrijdende wagens en mobiliteitsdiensten zijn minder concreet.

Ken je MetalBot al?

Wie ons een chatbericht stuurt via de Facebook-pagina zal hem al ontmoet hebben. MetalBot, onze chatbot. Omdat communicatie vandaag de dag steeds meer via onlineplatformen zoals Messenger verloopt, wil ABVV-Metaal zijn leden ook via deze weg verder helpen en informeren.

MetalBot is een geautomatiseerde gesprekspartner die op basis van patroonherkenning antwoorden geeft. Hij helpt nieuwkomers sneller op weg naar de juiste informatie en houdt je gezelschap in afwachting van een medewerker van vlees en bloed ;-)!

Ga naar de Facebook-pagina van ABVV-Metaal, start een chatgesprek met MetalBot en klik op ‘ja, graag’ om te starten.

Sociaal akkoord bij Tower Automotive

Verschillende toeleveringsbedrijven van Volvo Cr kregen in 2016 het nieuw model XC40 niet toegewezen. Sas Automotive kwam daardoor in zware problemen en dwong uiteindelijk een zeer goed sociaal akkoord af. De vakbonden toen dat elk getroffen bedrijf van Volvo Car dezelfde voorwaarden moest verstrekken aan de werknemers indien er ontslagen zouden vallen. Dit lukte bij Tenneco, Faurecia en Benteler.

Tower Automotive heeft zwaar ingezet op het zoeken naar vervangende activiteiten. Men haalde het Audi project binnen en hoopte op het nieuwe Chinese aangekondigde model voor de Volvo vestiging in Gent. In november vorig jaar werd dit laatste model echter uitgesteld. Daarop drongen de vakbonden ABVV en ACV bij Tower aan om een informeel sociaal akkoord af te sluiten. Na drie vergaderingen werd een voorakkoord afgesloten (het Sas akkoord opgetrokken met 6.3% indexering).

De werknemers hebben gisteren het ontwerpakkoord met 85% goedgekeurd.

Volvo verkoopt meer dan 600.000 wagens

Volvo Cars heeft vorig jaar voor het eerst sinds zijn oprichting in 1927 meer dan 600.000 wagens verkocht. De verkoop steeg in vergelijking met een jaar eerder met 12,4 procent, tot 642.253 wagens. Het is het vijfde jaar op rij dat Volvo Cars zijn verkooprecord breekt. De vestiging in Gent kende een groei van 11,82 procent in vergelijking met 2017. Twee van de wereldwijd meest verkochte Volvo-modellen, V40 en V60, worden in Gent gemaakt.

Werknemers Vasco keuren sociaal plan goed

De onderhandelingen bij Vasco (Superia) Zedelgem ivm de aangekondigde sluiting werden afgerond. Het ontwerpakkoord werd tijdens een druk bijgewoonde personeelsvergadering met 84% van de stemmen goedgekeurd.

Het akkoord omvat naast de wettelijke verbrekingsvergoedingen en sluitingspremies een motivatiepremie tussen de € 5000 en de € 7500 (omdat de mensen nog altijd nodig blijven om nog verder te produceren en de vestiging te ontmantelen) en een anciënniteitsvergoeding van € 85 per maand (= € 1020/jaar) anciënniteit (met een minimum van € 5000).

ABVV Metaal stond er op dat ook de uitzendarbeiders die tot op heden nog altijd in dienst bleven niet zouden worden vergeten. Voor hen werd bekomen dat zij tot datum sluiting in dienst konden blijven en ook de helft van de sluitingsvergoedingen/anciënniteitspremie zullen krijgen.

Volvo-Trucks zet miljoenen opzij voor uitstootzaak

Volvo heeft een voorziening van 683 miljoen euro genomen omwille van problemen met de uitstoot van zijn trucks. Volvo maakte in oktober bekend dat een onderdeel in het systeem dat de uitstoot van schadelijke gassen beperkt, sneller slijt dan verwacht. Dat onderdeel zit in miljoenen trucks die in Europa en de Verenigde Staten zijn verkocht. Slijtage kan leiden tot te hoge uitstoot. Volvo denkt de voorziening nodig te hebben voor onder meer het vervangen van het onderdeel.

Moeilijk tijden voor Punch Powertrain

Bij Punch Powertrain piekt de economische werkloosheid piekt. De reden is de terugval van de Chinese automarkt. In november daalde de verkoop van auto’s in China met 13,9 procent. Voor het eerst sinds 1990 zou de verkoop over heel 2018 daarmee dalen.

Punch Powertrain is sinds 2016 in handen van de Chinese groep Yinyi van Xuqiang Xiong, die de groep overnam en vervolgens fors bleef investeren. Zowel in Limburg als in China. 

“In juni zagen we de eerste tekenen van stagnatie. Maar de situatie is allen erger geworden. Tussen de vakantie en nu hebben de arbeiders maar drie weken moeten werken. En sinds 1 tot 2 maanden is er ook economische werkloosheid bij de bedienden. Dat is hoogst uitzonderlijk”, aldus Raf Dal Cero, secretaris ABVV-Metaal.

De werknemers verwijten de directie de zaken te minimaliseren. ”We hebben met de vuist op tafel geklopt en in januari komt er een vergadering’, opnieuw Raf Dal Cero. “Dat het in maart beter zal gaan, moet met feiten onderbouwd worden, niet alleen met woorden.”

Er is natuurlijk één lichtpunt. In 2021 start een belangrijk contract met de Franse PSA-groep. “Maar twee jaar overbruggen is lang”, meent ABVV-Metaal secretaris Raf Dal Cero.

Staking bij Van Hool

Tijdens de actiedag van 14 december werd in verschillende bedrijven gestaakt.  Bij Van Hool opteerden de vakbonden voor een infovergadering. werd toen voor een zachte actie gekozen. Zes medewerkers bleven volgens de werkgever te lang ‘hangen’ en kregen daarop een geldboete.

“Enerzijds wordt het personeel al langer afgesnauwd en ontbreekt er respect. Deze sanctie is daarom de druppel. Syndicaal informeren is een basisrecht”, aldus Hans Van Eerdewegh, secretaris ABVV-Metaal.

Daarom wordt er vandaag bij Van Hool gestaakt. Er staan stakerspiketten aan de poorten.