NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op 2 mei startten de sociale partners de onderhandelingen in de sector elektriciens om tot een sectorakkoord 2023-24 te komen. Na vier onderhandelingsrondes werden de gesprekken op 29 juni opgeschort. De werkgeversorganisaties hadden onvoldoende mandaat om tot een akkoord te komen. Dit betekent dat er in de sector nog geen overeenstemming is rond onder meer een koopkrachtpremie, de eindeloopbaansystemen, mobiliteit en vorming.

Het gezamenlijk vakbondsfront betreurt dat er nog geen akkoord kon worden bereikt en dat de werknemers in de sector in onzekerheid achterblijven. Bovendien moeten we vaststellen dat de loonnormwet, die geen ruimte laat voor een loonsverhoging bovenop de index, het overleg bemoeilijkt.

Het sterk verenigd gemeenschappelijk vakbondsfront doet zijn uiterste best om concrete en serieuze voorstellen uit te werken om een toekomstgericht sectoraal akkoord te sluiten. Een sterk akkoord is noodzakelijk om technische profielen naar de sector te leiden, de huidige werknemers te respecteren en een centrale rol te kunnen spelen in de maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie en de digitalisering.

In september gaan we opnieuw aan tafel met het oog op een solidair en respectvol akkoord, want dat is wat de werknemers verdienen. In de tussentijd worden de eindeloopbaanregelingen (SWT en landingsbanen) tijdelijk verlengd met 6 maanden tot 31 december 2023.

Open hier het pamflet.