NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Wanneer? Mei en juni zijn traditioneel de maanden waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald.
  • Arbeiders die werken in de sector metaalbouw (PC 111) krijgen hun geld van onze vakantiekas Congémetal. De overschrijving gebeurt op één van deze data: 15 mei 2023, 1 juni 2023 en 15 juni 2023.
  • Onze arbeiders in de andere metaalsectoren ontvangen het vakantiegeld via de Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie. Daar vinden de betalingen plaats tussen 2 mei en 30 juni 2023.

Hoeveel? Het vakantiegeld bedraagt 15,38 % van het bruto jaarloon (aan 108 %) dat je verdiende in 2022. Daarop wordt nog RSZ en bedrijfsvoorheffing betaald. Arbeiders tewerkgesteld in PC 111 kunnen hier hun persoonlijke dossier raadplegen. De andere metaalarbeiders kunnen via de RJV het exacte bedrag nagaan.

Impact corona? Was je in 2022 tijdelijk werkloos omwille van corona? Dan zal je daardoor geen lager bedrag ontvangen. Dankzij het ABVV (wie anders?) werden alle dagen corona-werkloosheid in 2022 gelijkgesteld, zowel wat het aantal vakantiedagen als het vakantiegeld in 2023 betreft.