NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Sinds kort wordt de bedrijfsvoorheffing op een nieuwe manier berekend. Het systeem van schalen wordt verlaten en vervangen door de sleutelformule. Deze formule is gebaseerd is op het werkelijk ontvangen belastbare bedrag van het jaar dat dan wordt omgeslagen op een maandelijkse heffing. We willen er echter op wijzen dat er ook een risico verbonden is aan deze wijziging, doordat de kans bestaat dat je op het eind van het jaar minder zal terugkrijgen (of meer moet opleggen).

Wat is bedrijfsvoorheffing?

Bedrijfsvoorheffing (BV) is eigenlijk een voorafbetaling van de uiteindelijke personenbelasting voor werknemers, gepensioneerden en werklozen met bedrijfstoeslag (SWT). Het voorschot wordt afgehouden aan de bron (dus inhouding door degene die het loon of pensioen stort). Elk jaar wordt het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB 92) aangepast aan de stijging van de kosten van levensonderhoud.

Wat verandert er?
Eerst en vooral worden de bedragen geïndexeerd en is er een verhoging van de belastingvrije som tot 10.160 euro (in 2022 9.270 euro) die voor iedereen van toepassing is.
Daarnaast is er ook een nieuwe manier van berekenen waarbij het systeem van schalen wordt verlaten en vervangen door de sleutelformule[1]. Deze formule is gebaseerd is op het werkelijk ontvangen belastbare bedrag van het jaar dat dan wordt omgeslagen op een maandelijkse heffing.

Tot eind vorig jaar werd de BV geheven op de brutobezoldiging, verminderd met de persoonlijke RSZ-bijdragen. De berekening gebeurde op basis van maandelijkse schalen (afhankelijk van het statuut van de werknemer[2] en de hoogte van het brutoloon).
Aangezien de BV verhoogde, telkens als de bruto-inkomsten met 15 euro verhoogden (door loonsverhoging of indexering), kon het zijn dat je door een stijging met een klein bedrag, ineens netto bijna niets of zelfs minder overhield in die maand (doordat je een volgende drempel van bedrijfsvoorheffing bereikte). Niettegenstaande het oude systeem op het einde van de rit geen invloed had op de uiteindelijk te betalen belasting, werd dat toch als niet nuttig beschouwd.

Het nieuwe systeem heeft dus duidelijk voordelen, omdat er netto meer zal overblijven. We willen er echter op wijzen dat er ook een risico aan verbonden is, doordat de kans bestaat dat je op het eind van het jaar minder zal terugkrijgen (of meer moet opleggen). Hou dus een slag om de arm om op het einde van de rit niet voor verrassingen te staan.

Verder is er in 2023 en 2024 een vrijstelling voor de BV op lonen van studenten tot een maximum van 600 uren per jaar. Zij kunnen dus meer werken aan een voordelige fiscaliteit.


---

[1] Eerst wordt het bruto jaarinkomen vastgesteld, daarna het netto jaarinkomen, vervolgens wordt de jaarbelasting berekend (dus met belastingverminderingen) om dan ten slotte aan de bedrijfsvoorheffing te komen.

[2] schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners; schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners; schaal III voor de niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk een tehuis in België hebben gehouden.