NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Eind november heeft de federale regering een voorstel van loonakkoord bereikt voor de periode 2023-24. Op die manier wil ze het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers depanneren. Het voorstel bevat volgende elementen:

Koopkracht & lonen
  • De loonmarge voor 2023 en 2024 blijft 0 procent (los van de index).
  • Bedrijven die winst maken, kunnen in 2023 een koopkrachtpremie van maximaal 500 euro netto betalen aan hun werknemers in de vorm van consumptiecheques. Die premie kan oplopen tot 750 euro netto voor bedrijven die ‘zeer grote winsten’ maken.
  • Over het bedrag van de premie en de voorwaarden zal moeten onderhandeld worden in de sectoren.
Welvaartsenveloppe
  • De welvaartenveloppe is een budget van 900 miljoen euro om de sociale uitkeringen (pensioen, ziekte, werkloosheid) op te trekken.
  • Dit bedrag wordt volledig gebruikt, maar niet uitsluitend om de uitkeringen te verhogen. De laagste werkloosheidsuitkeringen zullen minder snel stijgen (met 1,3 % i.p.v. met 3,5 %). Het geld dat zo vrijkomt, dient voor een bijkomende verhoging van de minimumlonen.
Belangrijk: de voorgestelde loonmarge en koopkrachtpremie zijn slechts voorstellen. Vakbonden en werkgevers moeten zich in de Groep van Tien nog formeel uitspreken (onze visie op het verzoeningsvoorstel van de regering lees je alvast hier).