NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De wereld verandert snel: globalisering, populisme, digitalisering, automatisering en verrechtsing stellen de vakbonden voor belangrijke uitdagingen. Om hieraan het hoofd te bieden, is samenwerken onder gelijkgezinden van het allergrootste belang. Om die reden hebben BTB-ABVV en ABVV-Metaal beslist om hun krachten te bundelen. Niet zomaar, niet vrijblijvend ... maar structureel!

De besturen van BTB en ABVV-Metaal hebben eind juni immers unaniem beslist om een samenwerkingsakkoord goed te keuren. Dit akkoord is gebaseerd op de positieve ervaringen qua samenwerken die we eerder hadden op het vlak van communicatie, informatica, dienstverlening, ledenwerving en vorming.
Maar we willen verder gaan. We willen onze dienstverlening versterken, krachten bundelen, kosten besparen...

Vanaf vandaag organiseren we ons samen én beter, we breiden onze samenwerking uit, en we geven er ook structuur aan via gemeenschappelijke instanties. Want ja, wij willen en zullen onze positie ten overstaan van de politieke wereld en de werkgevers hiermee versterken, om zo nog beter de belangen van onze leden te verdedigen. We willen ook meer wegen op de besluitvorming in het ABVV. Beide centrales willen immers de interprofessionele dossiers samen voorbereiden en gemeenschappelijk standpunten innemen.

ABVV-Metaal en BTB zijn misschien niet de grootste centrales qua ledenaantal, maar als er gemobiliseerd moet worden, staan we er. Door ons samen te positioneren zal men binnen én buiten het ABVV des te meer rekening moeten houden met ons. De som van de 52.849 en de 78.781 leden van onze respectievelijke centrales zal veel meer zijn dan een simpele optelling. Wie de krachten verenigt, bereikt immers meer.

Binnen deze samenwerking behoudt elke centrale zijn eigen autonomie op het vlak van financiën, vermogen, het opvolgen van de sectoren. Er zijn echter duidelijke afspraken om elkaar zo veel mogelijk te versterken.

De goede synergie die reeds bestond tussen ABVV-Metaal en BTB heeft geleid tot dit sterk samenwerkingsakkoord. Metallo’s bouwen de schepen, containers, vrachtwagens en bussen ... waar mee transportarbeiders werken, dat schept vertrouwen en smeedt een stevige band.

De volledige tekst van het samenwerkingsakkoord zal op de websites van beide beroepscentrales worden gepubliceerd van zodra de officiële ondertekening is gebeurd.


Kameraadschappelijk,

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-MetaalPS: In ‘normale’ omstandigheden zou dit samenwerkingsakkoord officieel worden bekrachtigd met een krachtig evenement. Vermits het nu moeilijk is om te voorspellen wat er in het najaar op organisatorisch vlak mogelijk zal zijn voor een groot publiek, hebben wij beslist om jullie uit te nodigen voor een online evenement dat zal plaats vinden in september 2020. Meer nieuws hierover volgt spoedig. Wij kijken er naar uit om jullie virtueel te verrassen.