NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Door de corona-crisis zijn momenteel meer dan één miljoen werknemers tijdelijk werkloos. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering ten belope van 70 % van het (begrensd) brutoloon. Daarbovenop ook nog enkele andere financiële voordelen, zoals een supplement van 5,63 euro per dag, aanvullende vergoedingen van de Fondsen voor Bestaanszekerheid en een tegemoetkoming in de water-, gas en elektriciteitsfactuur.

Veel uitzendkrachten dreigden echter uit de boot te vallen en volledig werkloos te worden. Dit impliceert niet alleen een lagere werkloosheidsuitkering (65 % van het loon gedurende de eerste drie maanden, 60 % vanaf de vierde maand), maar ook het mislopen van de diverse voordelen die ondertussen voor de tijdelijk werklozen zijn overeengekomen.

Mede op aandringen van het ABVV is er nu ook voor uitzendkrachten een oplossing uit de bus gekomen. Hieronder zetten we alle afspraken op een rij.

Heb ik als uitzendkracht recht op tijdelijke werkloosheid?

Voor de periode vanaf 13/03/2020 en voor de duur van de corona-maatregelen (voorlopig tot en met 19/04/2020) wordt aanvaard dat de uitzendkrachten waarvan normalerwijze kan worden aangenomen dat zij na de onderbreking van de tewerkstelling als gevolg van COVID-19 het werk bij dezelfde gebruiker zullen hervatten, tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld, voor zover de contractuele band met de uitzendwerkgever behouden blijft. Er wordt in principe niet vereist dat de uitzendkracht reeds een bepaalde anciënniteit bij de gebruiker heeft opgebouwd. De tijdelijke werkloosheid moet hoe dan ook wel zijn voorafgegaan door een effectieve tewerkstelling. Het is niet mogelijk een tewerkstelling als uitzendkracht bij een nieuwe gebruiker te starten met tijdelijke werkloosheid. Er wordt niet toegelaten dat uitzendcontracten met terugwerkende kracht worden opgesteld of dat werknemers die bijvoorbeeld al uitkeringen als volledig werkloze zouden hebben aangevraagd dit zouden ‘omzetten’ naar tijdelijke werkloosheid.

Concrete afspraken

De tijdelijke werkloosheid wegens corona voor uitzendkrachten werd geregeld voor uitzendkrachten wier contract na vrijdag 13 maart (start van de lockdown) niet verlengd werd. Voor uitzendkrachten die reeds vroeger op werkloosheid werden geplaatst (bijvoorbeeld sinds begin maart), konden we geen afspraken maken met werkgeversfederatie Federgon over tijdelijke werkloosheid corona. Tijdelijke werkloosheid corona voor uitzendkrachten kan vanaf 23 maart 2020. Wij waren vragende partij om ook voor de week van 16-20 maart retroactief contracten op te maken en zo tijdelijke werkloosheid mogelijk te maken. Maar daarover konden we geen akkoord bereiken. Concreet betekent dit dat uitzendkrachten voor wie de laatste werkdag in de week van 13 maart lag, voor de week van 16-20 maart volledige werkloosheid dienen aan te vragen en dat ook voor hen vanaf 23/03 een arbeidsovereenkomst kan opgemaakt worden en een beroep kan gedaan worden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Moeten de arbeidsovereenkomsten verlengd worden na 27 maart?

Ja, om recht te hebben op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid moet je met je werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op de dag dat je tijdelijk werkloos wordt gesteld. De arbeidsovereenkomsten moeten dus telkens verlengd worden.

Op welk contract baseert men zich om een verlenging te geven?

In principe wordt gekeken naar de ‘tewerkstelling’ in de week voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid om te bepalen welk contract nu gegeven wordt. Veel uitzendkantoren waren echter in de week van 9-13 maart al overgeschakeld op dagcontracten, waardoor sommige uitzendkrachten die voordien met weekcontracten tewerkgesteld waren, in die week soms een kortere tewerkstelling hadden. In die gevallen raden wij jullie aan om aan te dringen bij het uitzendkantoor om wegens ‘sociale redenen’ hun standpunt te herzien.

Welke vergoeding?

Net zoals de vaste werknemers krijgen uitzendkrachten 70 % van hun begrensd brutoloon (begrensd tot € 2.754 bruto per maand) en een toeslag van € 5,63 per dag. De sectorale cao voorziet geen bijkomende vergoeding in geval van overmacht, enkel € 3,96 voor economische werkloosheid. Het ABVV blijft aandringen in de sector om € 3,96 ook toe te kennen bij overmacht. Maar voorlopig is dit nog niet het geval.

Wat indien het uitzendkantoor weigert een verlenging van contracten op te maken?

Indien jullie in bepaalde gevallen op een weigering van het uitzendkantoor botsen om contracten op te maken terwijl de uitzendkracht wel voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op tijdelijke werkloosheid (m.n. tewerkstelling vóór 13 maart waarvan normalerwijze kan worden aangenomen dat zij – zonder COVID-19 –aan het werk zouden gebleven zijn bij die gebruiker) mogen jullie deze dossiers overmaken aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen proberen via rechtstreekse tussenkomst bij Federgon tot een oplossing te komen. Dit is een engagementsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Hoe uitkering tijdelijke werkloosheid aanvragen?

We raden alle uitzendkrachten aan om snel contact op te nemen met hun uitzendkantoor en om hun uitkering aan te vragen op www.tijdelijkwerkloos.be. Alles weten over tijdelijke werkloosheid? Klik dan hier. Op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen? Volg ons op Facebook en check regelmatig onze website.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.4.39 (Unix) mod_hive/6.27 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_fastcgi/2.4.6 Server at www.abvvmetaal.be Port 443