NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Wanneer vallen de wettelijke feestdagen in 2020?

Tien feestdagen. Als werknemer heb je recht op tien betaalde feestdagen. Welke dat zijn en op welke dag ze vallen in 2020 vind je hier. Als een feestdag samenvalt met een gewone inactiviteitsdag in het bedrijf waar je werkt, moet deze dag dus vervangen worden. 

Wanneer vervangen? Wie bepaalt wanneer deze vervangingsdag valt? Dat is het paritair (sub)comité, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of in overleg tussen werkgever en werknemer. Wanneer de vervangingsdag niet is vastgesteld volgens deze regels, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone werkdag die op die feestdag volgt. De werkgever kan ook de keuze van de vervangingsdag overlaten aan de werknemer.

Sector. Lees meer over de regelingen in jouw sector in de Op Zak’s (Onder Feestdagen).

Collectieve sluiting van je bedrijf

Samen thuis. Wil jouw werkgever het bedrijf sluiten gedurende twee weken in de zomervakantie? In dat geval doet je werkgever er goed aan om de sluitingsdata mee te delen uiterlijk op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 kun je immers je vakantie voor 2020 beginnen op te nemen.

Alleen in overleg. De beslissing over de collectieve sluitingsdata moet worden genomen in de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging, of door een unaniem akkoord met alle werknemers.

Wijze van mededelen. De collectieve sluitingsdata van het bedrijf moeten verplicht vermeld worden in het arbeidsreglement. Verder is je werkgever verplicht de data aan te plakken en een kopie te bezorgen aan de werknemers en de inspectie.

Kun je vakantiedagen overdragen naar 2020?

Wettelijk verlof. Heb jij nog wettelijke vakantiedagen van 2019 op te nemen? Dan is het belangrijk om te weten dat deze dagen in principe niet overgedragen kunnen worden naar volgend jaar.  Als werknemer mag je ook geen afstand doen van je recht op wettelijk verlof.

Wet vs. praktijk. Voor de wettelijke jaarlijkse vakantie geldt de verplichting om de vakantiedagen op te nemen voor het einde van het vakantiejaar, dus voor 31 december 2019. Voor bijkomende vakantiedagen op sectoraal vlak of ondernemingsvlak kan een overdracht soms wel mogelijk zijn.

Vakantiegeld. Ontvang je als werknemer je vakantiegeld niet van de RVJ of een vakantiekas, dan moet het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen wel ten laatste op 31 december uitbetaald worden.

Arbeider in de elektro-technische sector (PsC 149.01)? Check je eindejaarspremie online!

Jouw persoonlijk dossier. Arbeiders uit de elektro-technische sector (PsC 149.01) kunnen het bedrag van hun eindejaarspremie online consulteren via hun persoonlijk dossier bij Volta (My FBZ). Wie nog niet geregistreerd is, kan dit doen aan de hand van het rijksregisternummer en polisnummer of via eID. De papieren fiche werd op 7 november 2019 verstuurd. De eerste betalingen zijn voorzien op 11 december.

My FBZ. Via My FBZ kun je als arbeider uit de sector al je betalingen opvolgen (ziekte, tijdelijke werkloosheid, eindejaarspremie, …), fiscale fiches downloaden alsook reeds ingevulde formulieren voor diverse aanvullende vergoedingen. Een aanrader!

My Volta. Naast My FBZ kun je ook registreren bij My Volta. Daar kan je inschrijven voor opleidingen en infoavonden, attesten en certificaten uploaden, technische artikels raadplegen en je opleidingsCV bekijken en aanpassen.

Werknemers Tenneco werkzekerheid tot 2022

Bij Tenneco in Sint-Truiden is na bijna een maand van werkonderbrekingen iedereen weer aan het werk. Maandag maakte de directie bekend dat er wereldwijd herschikkingen komen waardoor de werkzekerheid in Sint-Truiden nog drie jaar gegarandeerd kan worden. De nieuwe S-lijn gaat niet naar Sint-Truiden maar naar Polen gaan. Een aantal andere componenten worden op hun beurt opnieuw naar Sint-Truiden gebracht, o.a. een afdeling om stukken uit poedermetaal te maken komt terug uit India evenals onderdelen die vandaag in China geproduceerd worden. Het banenverlies van vijftig jobs dat eerst werd aangekondigd, is hiermee afgewend. “Maar indien men niet snel genoeg de herstructurering kan afronden, en de werken die in het verleden werden uitbesteed in India en China terug binnenhaalt, is het niet uitgesloten dat er toch nog afvloeiingen komen”, waarschuwt Rohnny Champagne ABVV Metaal.

Ruim honderd banen minder bij Signify Turnhout

Op een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van Signify, vroegere Philips Lightning, alweer 121 ontslagen aangekondigd.

Op dit ogenblik werken Bij Signify nog 534 mensen, van wie 363 arbeiders. In 2018 waren er nog 670 werknemers, van wie 451 arbeiders.

Hoe (on)tevreden ben jij over je job? Neem deel aan onze ABVV-enquête!

Modern Times (versie III). Het ABVV lanceert een nieuwe versie van zijn enquête ‘Modern Times’. Via deze bevraging willen we zicht krijgen op de arbeidsomstandigheden en –voorwaarden van onze werknemers. Hoe zit het met de verhouding arbeid-gezin? Welke flexibiliteit wordt van jullie gevraagd en wat zijn de gevolgen daarvan? Wat is de concrete impact van digitalisering en automatisering op de werkvloer? Over deze (en meer) zaken willen we graag jouw mening horen!

Sterker staan in onderhandelingen. Via deze link kun je de vragenlijst invullen (duurt slechts tien minuutjes en alle gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt). Met de resultaten kunnen we onze eisen tijdens onderhandelingen nog meer kracht bijzetten en heel gericht informeren en sensibiliseren. Zeker doen dus. En verder verspreiden mag!

(St)app mee op!

SV2020. Naar aanleiding van de sociale verkiezingen 2020 hebben we onze app opnieuw geüpdatet.

Benieuwd? Zowel iPhone- als Androidgebruikers kunnen de app downloaden via de App Store of Google Play. De app biedt rechtstreeks toegang tot het e-loket en de nieuwe campagnematerialen voor de sociale verkiezingen van mei 2020.

Negatieve rente pensioenbrief metaal?

Aanvullend pensioen. Voor arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid wordt sinds 2000 een sectoraal aanvullend pensioen voorzien, met bijdragen van de werkgever. Sinds 2000 is er heel wat veranderd aan wetgeving, fiscaliteit, bijdragen en rendementen.

Verhoogde bijdragen. Als ABVV-Metaal hebben we over die jaren heen een verhoging van de bijdragen aan dit fonds kunnen onderhandelen, gaande van 1 % van het loon in 2000 tot 2,29 % sinds 1 juli 2017. De opgebouwde pensioenreserves komen terecht in een individuele rekening bij het Pensioenfonds. Een overzicht van de pensioenrechten wordt jaarlijks per brief afgeleverd via een 'Pensioenoverzicht'.

Op het overzicht staat voor het jaar 2018 een negatief financieel resultaat vermeld bij een deel van de pensioenreserve. Gelukkig voorziet de cao in een minimale rendementsgarantie bij opname van het pensioenbedrag. Dit wil zeggen dat er sowieso bij opname van het pensioenplan 3,25 % rente wordt berekend op stortingen tot en met 2008, en 1,75 %  voor stortingen tussen 2009 en 2018, los van wat de financiële markten doen. Deze verplichte rente wordt dus steeds voorzien. Of hoe een foto van de dag niet altijd is wat het lijkt.

BTB & ABVV-Metaal doen gezamenlijke verklaring over digitalisering

Digitalisering en automatisering zijn een uitdaging voor de werknemers.  Zowel in de maakindustrie als in de transportsectoren. ABVV-Metaal en BTB hebben daar met hun bestuursinstanties een studiedag aan gewijd, en kwamen na bespreking ook met een gemeenschappelijke verklaring.  

Het zal onze leidraad zijn om de uitdagingen waarvoor we staan als vakbond aan te gaan.  

Werknemers Dana staken

Werknemers van Dana ­Belgium (aandrijfsystemen) hebben gisteren het werk neergelegd. Dinsdag had de directie bekendgemaakt dat 22 machines uit de productie moeten verdwijnen. Dat was meer dan aangekondigd, waardoor ongeveer 35 jobs zouden verdwijnen. “Volgens de directie worden enkel de tijdelijke contracten afgebouwd, maar door het grote aantal machines dat verdwijnt, bestaat de vrees dat er in de toekomst nog meer gesnoeid zal worden. Ook in de vaste contracten”, aldus Henk Deprez, secretaris ABVV Metaal. “Met de staking willen  de werknemers een duidelijk signaal geven.” Vandaag overleggen vakbonden en directie. 

Eerste elektrische Volvo in 2020 van de band

In Los Angeles werd de eerste volledig elektrische XC40 gelanceerd. In 2020 zal deze in Gent van de band rollen. Gent zal de wagen produceren voor de wereldwijde markt (China uitgezonderd). De bouw van de elektrische wagen zorgt voor ene transformatie van de fabriek in Gent. Er komt een batterij-fabriek bij. Maar ook het productieproces veranderd ingrijpend. In Gent werken momenteel 6.600 personeelsleden. Dankzij de elektrische auto kan de werkgelegenheid de komende jaren 'stabiel houden'. Vanaf 2025 wil Volvo dat de helft van zijn auto's op een batterij rijdt.

Banken draaien kredietlijnen CG dicht: onrust over uitbetaling loon

Na onregelmatigheden bij de Indiase moedergroep CG Power draaiden de internationale banken de kredietlijnen dicht. De Belgische tak van het bedrijf (het vroegere Pauwels Trafo) heeft met die onregelmatigheden niks te maken, maar omdat ook KBC de kredietlijnen dichtdraaide, voelt men wel de gevolgen. De multinational werkt aan een oplossing, maar die zou er niet zijn voor het einde van het jaar. “Voor een kapitaalinjectie is het wachten tot het einde van het jaar. Het bedrijf moet de periode tot dan zien te overbruggen met eigen middelen, maar die zijn er niet”, aldus ABVV-Metaal secretaris Patrick Elsen. “De leveranciers eisen hun geld op, wat zorgt voor problemen bij de uitbeatling van de lonen.” Het leidt tot grote onrust bij de werknemers, wiens loon in september voorlopig niet betaald is.

Acties zijn er voorlopig niet. Maar bovenop de loonbesognes is er ook de onzekerheid voor de toekomst. “Er wordt gevreesd voor een wereldwijde reorganisatie en een inkrimping van de groep. De baas zegt dat hij België en Hongarije economisch leefbaar wil maken. CG in Mechelen bestaat nu uit vier afdelingen. Een maakt onderstations voor booreilanden, een ander staat in voor herstellingen en onderhoud van transformatoren. Een derde en vierde staan in voor de bouw en distributie van transformatoren. Is voor alle vier nog een toekomst?”

Hulpmiddelen voor onze delegees

Iets met het bos en de bomen. Het is allerminst een lachertje om anno 2019 vakbondsdelegee te zijn. Nieuwe regelgeving (mét venijnige addertjes onder het gras) en de nieuwe zorgen van de moderne werknemer, zoals mobiliteitsproblemen en de impact van de digitalisering, dragen daar zeker toe bij!

Het ABVV wil helpen. Daarom heeft de studiedienst werk gemaakt van praktische handleidingen en brochures op maat van de delegee.

Concrete hulpmiddelen. Er is een brochure voor delegees om de digitalisering aan te pakken en te omkaderen, zodat iedereen erop vooruitgaat. Voorts geeft de handleiding rond re-integratietrajecten meer uitleg over de nieuwe spelregels wanneer werknemers na langdurige ziekte opnieuw aan de slag gaan. De mobiliteitsbrochure zet onze delegee op weg met tips en suggesties voor concrete acties.

Werknemers Tenneco leggen werk neer

De ochtendploeg van  Tenneco, een producent van schokdempers voor de auto-industrie, heeft gisterenmorgen spontaan het werk neergelegd. De werknemers vrezen dat er ontslagen zullen vallen in de vestiging door een internationale reorganisatie. In mei informeerde de directie de vakbonden tijdens een bijzondere ondernemingsraad over de plannen met de afdeling engineering. Daar zouden wereldwijd zo’n 70 mensen te veel zijn, waarvan een vijftigtal in Europa, onder meer in Sint-Truiden. De vakbonden zijn bezorgd over de toekomst van de vestiging, omwille van dalende volumes.

”Sint-Truiden leeft in angst”, zegt provinciaal voorzitter ABVV Metaal Limburg Rohnny Champagne. “We hebben een vergadering met het management gehad waaruit weer eens bleek dat er verder wordt afgebouwd. Zo is er sprake van een overproductie van 10% tegen 2020 en wil de directie dit oplossen met tijdelijke werkloosheid. De nieuwe S-lijn komt niet naar Sint-Truiden maar in Polen. Ik weet dat er wereldwijd minder auto’s nodig zijn. De sector is overal  in verval. Minder auto’s betekent minder schokdempers. Maar dat onze arbeiders dat weer alleen moeten bekopen, dat gaat er bij mij niet in.” De directie van Tenneco belooft binnen de 15 dagen met haar werknemers te communiceren.

Sociaal plan Bekaert goedgekeurd

De directie en vakbonden bij Bekaert hebben gisteren een cao goedgekeurd over het sociaal plan voor de herstructurering in België. Bekaert wil tegen het einde van dit jaar de vestiging in Moen sluiten, terwijl er ook banen verdwijnen in Deerlijk, Ingelmunster en Zwevegem.

Steven Van Eeckhoutte, provinciaal secretaris  ABVV Metaal bevestigt dat het sociaal plan maatregelen bevat om het aantal naakte ontslagen te beperken, waaronder SWT en een regeling rond tijdskrediet. Naar zijn inschatting zal het aantal naakte ontslagen uiteindelijk “ergens tussen de 120 en 150 liggen. De directie wilde daar minder in meegaan en daarom duurden de onderhandelingen zo lang”.

Bekaert heeft 30 miljoen euro gereserveerd voor het sociaal plan. De vakbonden sluiten de onderhandelingen met een dubbel gevoel. “We hebben jobs kunnen redden, maar toch is nog een heel grote groep werknemers getroffen. Als de directie had gewild, dan waren er meer jobs gered geweest.” 

Opnieuw 120 ontslagen bij Punch Powertrain

Gisteren kondigde de directie van Punch Powertrain op een bijzondere ondernemingsraad een tweede ontslagronde aan. Na 188 ontslagen in de productieafdeling verdwijnen er bij Punch Powertrain ook 120 jobs in de diensten en de onderzoeksafdeling. In totaal verdwijnen er dus 308 banen (één op drie). Het gaat om 32 arbeiders en 88 bedienden in de ondersteunende diensten en de researchafdeling. In de eerste ontslaggolf ging het om 172 arbeiders en 16 bedienden. Hoewel de aankondiging van een tweede ontslagronde aangekondigd was, waren de vakbonden toch verrast. “Er was immers een gewoon syndicaal overleg gepland over de lopende procedure”, aldus ABVV-Metaal secretaris Raf Dal Cero. “Tot we een kwartier voor tijd het bericht kregen dat het sociaal overleg was veranderd in een bijzondere ondernemingsraad. Dat is wel een heel ongeziene manier van communiceren. Ik heb het trouwens ook nog nooit heb meegemaakt dat een herstructurering in twee keer wordt aangekondigd.”

MagMetal staat weer mee op!

Hoe met positief activisme bijdragen tot een socialere maatschappij? Hoe werk en opleiding sleutels zijn tegen racisme? Hoe de kracht van een gesprek hoop kan bieden en dat jongeren en hun acties ons kunnen inspireren? Anuna de Wever, Dallia Hermans, Christophe Busch, Luc Huyse en vele anderen vertellen hun verhaal ... Allemaal krachtige mensen in de nieuwe editie van MagMetal

Voorakkoord bij Bekaert: naakte ontslagen verminderd tot 125

Directie en vakbonden bij Bekaert hebben een voorakkoord bereikt over het sociaal plan. Het aantal naakte ontslagen werd teruggebracht 125: 95 bij de arbeiders en 30 bij de bedienden. Aanvankelijk wilde Bekaert 250 banen schrappen. "Het personeel moet wel nog stemmen over het voorakkoord", zegt ABVV-Metaal secretaris Steven Van Eekhoutte. Het is de eerste keer dat er bij Bekaert Zwevegem naakte ontslagen zouden vallen. In het verleden werden herstructureringen opgelost door mensen met brugpensioen te sturen of door ze te herplaatsen in het bedrijf. "Bij het sluiten van zo'n akkoord is het altijd geven en nemen en we hebben nu eindelijk toch een voorakkoord bereikt met de directie", aldus Steven Van Eekhoutte. De details van het sociaal plan worden eerst toegelicht aan het personeel.

Werknemers Bekaert leggen werk neer voor sociaal plan

Woensdag hebben de werknemers van Bekaert Zwevegem het werk neergelegd voor een 24 urenstaking. Eind mei kondigde de directie van Bekaert aan dat het 281 jobs wilde schrappen. De vestiging in Moen wordt gesloten en verhuist naar Tsjechië.

Na een half jaar is er nog altijd geen akkoord bereikt met de vakbonden over het sociaal plan voor de ontslagen die eraan zitten te komen, enkel het aantal ontslagen werd intussen teruggedrongen naar 169. "De onderhandelingen lopen niet goed", volgens ABVV-Metaal secretaris Steven Van Eekhoutte. "Met de staking willen de werknemers een duidelijk signaal geven, ze willen dat het vooruitgaat. De staking werd goed opgevolgd. De productie lag stil in Zwevegem, en ook in de andere vestigingen was de staking goed voelbaar." Bekaert CEO Matthew Taylor dreigt er ondertussen mee de herstructurering desnoods zonder akkoord door te voeren. Gisteren zaten vakbonden en de directie voor het eerst sinds ze eind augustus opnieuw samen.