METAAL
& KLIMAAT

Klimaattransitie: sociaal + duurzaam

 

Om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken (-55 % CO2-uitstoot tegen 2030 en klimaatneutraal tegen 2050), heeft Vlaanderen nog een hele weg af te leggen. De SERV formuleert drie concrete voorstellen om in Vlaanderen een versnelling hoger te schakelen.
  • Veel meer warmtepompen: Met dergelijke pompen kunnen we onze huizen en bedrijven verwarmen op basis van (hernieuwbare) elektriciteit i.p.v. met stookolie en gas.
  • Veel meer elektrische wagens: Tegen 2030 moeten er maar liefst één miljoen elektrische wagens rondrijden. Dat is ambitieus maar haalbaar, mits een verdere daling van de prijs van elektrische wagens en een sturend overheidsbeleid.
  • Veel meer renovaties: Onze huizen moeten in snel tempo gerenoveerd en geïsoleerd worden. Dat vraagt grootschalige renovatieprojecten die zowel praktisch als financieel worden ondersteund door de overheid.

Kanttekening!

Deze drie maatregelen kunnen slechts met succes uitgerold worden als ze betaalbaar zijn voor iedereen. Dat veronderstelt een sociaal-rechtvaardig overheidsbeleid, waarin de juiste financiële en fiscale prikkels aanwezig zijn. Het volledige SERV-advies lees je hier.