Stellingen monteren bij nieuwbouw en renovatie, het pijpennetwerk van een chemische fabriek uitbouwen, ...: montagewerk vormt de rode draad in het PC 111.3. Vaak worden de stukken in het atelier voorbereid en vervolgens op de werf gemonteerd. Daarnaast omvat de sector ook de bedrijven met het verhuur van mobiele kranen als hoofdactiviteit. 

Alle sociale info die geldt voor deze sector vind je hier. De online versie primeert steeds op de gedrukte versie. 

Raadpleeg de minimumuurlonen die ingaan op 1 juli 2023. 

Raadpleeg de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer die ingaat op 1 februari 2023.

De sectorale premies werden geïndexeerd met 1,01 % vanaf 1 juli 2020. Op 1 juli 2021 worden ze nog niet geïndexeerd. De aanpassing van deze premies, inclusief indexering, maakt telkens voorwerp uit van het 2-jaarlijks overleg.

  • Vakantiepremie: 155,26 euro (14,11 euro per gepresteerde maand en met een maximum van 11 gepresteerde maanden per jaar)
  • Scheidingspremie: 14,11 euro per nacht
  • Kledijvergoeding:
    o 14,11 euro per maand aan de arbeider die minstens 12 dagen in de maand gepresteerd heeft
    o 7,06 euro per maand aan de arbeider die tussen 6 en 12 dagen in de maand heeft gepresteerd