Deze omschrijving groepeert alle bedrijven die we omwille van hun activiteit nergens anders kunnen onderbrengen. In principe vind je in het PC 100 geen bedrijven die verwant zijn aan de metaalsector.

Vermeldt jouw loonfiche dit specifiek paritair comité (PC 100), wend je dan voor meer informatie tot je lokale federatie. Ga naar het overzicht van alle federaties en hun kantoren voor de contactgegevens.