Wie zijn we?

Als vakbond speelt ABVV-Metaal een veelzijdige rol. Elk aspect daarvan gaat uit van onze vier basisprincipes: solidariteit, rechtvaardigheid, sociale democratie en gelijkheid. Leer
ABVV-Metaal beter kennen. Waarvoor staat onze organisatie?

 

Wat is onze rol?

ABVV-Metaal is de Vlaamse metaalarbeiderscentrale binnen het ABVV, de socialistische vakbond. Binnen en buiten bedrijven in Vlaanderen vertegenwoordigen we meer dan 90.000 arbeiders uit de verschillende metaalsectoren.

Als vakbond speelt ABVV-Metaal een veelzijdige rol. Elk aspect daarvan gaat uit van onze vier basisprincipes: solidariteit, rechtvaardigheid, sociale democratie en gelijkheid.

Al wat onze organisatie onderneemt en communiceert, ademt het DNA van ABVV-Metaal uit.

Lees meer...

Wat is onze missie en visie?

ABVV-Metaal is een door en door rode vakbond. Wat dat concreet betekent, leggen we je graag uit.

Het politieke milieu en de democratie in België ondergaan een diepe crisis. Die is een weerspiegeling van het democratisch deficit, de sanerende tendens en het neoliberaal succes op Europees niveau. Bovendien wordt het sociaal overleg in België steeds meer uitgehold, wat samen met het succes van (centrum-)rechts de kloof aantoont tussen onze organisatie en de politieke macht.

Voor ABVV-Metaal is het daarom nu meer dan ooit van belang om prioriteiten te stellen. Het is hoog tijd om te zeggen waar het op staat. Ideologische keuzes zijn weer helemaal aan de orde, willen we een sociaal tegenwicht vormen tegen het neoliberalisme dat helemaal bon ton is dezer dagen.

Lees meer...

Waarmee kunnen wij jou helpen ?

ABVV-Metaal tot je dienst. Wat kunnen wij voor jou doen? De leden van ABVV-Metaal mogen in ruil voor hun lidmaatschap een reeks voordelen verwachten.

ABVV-Metaal vertegenwoordigt en verdedigt jou

Vakbonden en werkgevers onderhandelen om een collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten op interprofessioneel niveau (voor alle werknemers van dit land), op sectorniveau (voor alle metaalsectoren) en op bedrijfsniveau (voor alle
arbeiders binnen een onderneming). De akkoorden op interprofessioneel en sectorniveau gelden voor alle bedrijven, ook al is er geen vakbondsvertegenwoordiging. ABVV-Metaal is woordvoerder van iedere arbeider in de metaalsector.

Lees meer...

Bij wie kun je terecht ?

ABVV-Metaal is een organisatie op Vlaams niveau met vijf provinciale federaties. Bovendien tellen de meeste federaties op hun beurt ook een aantal lokale kantoren. Daarbuiten is er onze bedrijvenwerking: in vele van onze metaalbedrijven is een vakbondsafvaardiging actief met een aantal effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden.

Zit je met een vraag, probleem of opmerking? Voor algemene vragen kun je steeds ons e-loket gebruiken, wij beloven je een antwoord of een doorverwijzing naar de juiste contactpersoon binnen de 24 uur. Neem zeker ook een kijkje in de rubriek 'Goed om te weten' voor algemene sociale informatie. Bij 'Jouw Sector' vind je ook alle specifieke (sociale) informatie terug die geldt voor jouw sector.

Het gepaste antwoord nog niet gevonden? Je vindt beslist een luisterend oor bij je afgevaardigde op de werkvloer of op je lokaal ABVV-Metaal-kantoor. Hier vind je de nodige contactgegevens.   

 

 

missie

visie