onze
mensen

Iedere week geven we een echte 'metallo' het woord. Dit zijn stuk voor stuk pareltjes van testimonials.
Waar zijn ze mee bezig, wat leeft er bij hen in het bedrijf en op de werkvloer en wat houdt de toekomst in ...
allemaal thema's die ons raken. Het leven zoals het is voor een militant van ABVV-Metaal.

 

In gesprek met ... Jacques Vrijsen.

De meesten onder ons weten wel wat een cao 90 is, voor anderen is het niet zo vanzelfsprekend. Daarom een korte uitleg om mee te beginnen.

Waarover gaat cao 90?

Cao 90 is de cao van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Dat zijn voordelen die zijn gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.

Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Om hoeveel gaat cao 90?

De sociaalrechtelijke en de fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen is als volgt:

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3.130 euro bruto in 2015 (d.i. 2.721 euro netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07 %), per kalenderjaar en per werknemer.

Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.721 euro netto in 2015, per kalenderjaar en per werknemer.

Het maximumbedrag wordt jaarlijks gekoppeld aan de gezondheidsindex.

In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33 %.

In hoofde van de werknemer wordt er een solidariteitsbijdrage van 13,07 % in mindering gebracht van de effectief toegekende voordelen.

Valkuilen en opportuniteiten

Wat zijn de doelstellingen en hoe zijn ze te realiseren? Wat zijn de gevaren en valkuilen? Allemaal vragen waarmee je als delegee geconfronteerd zult worden.

Bij de vorige sociale verkiezingen (waar we alle zetels veroverd hadden) was het afsluiten van cao 90 een van onze doelstellingen, mede door de toen opgelegde loonstop.

Maar hoe begin je eraan, het lijkt gemakkelijk als je de bedragen van grote bedrijven ziet, maar daarom staat het nog niet op papier in jouw bedrijf.

Eerst het internet afzoeken en veel informatie opdoen lijkt dan de beste manier om voorbereid naar de directie te stappen.

Meer info vond ik op de sites van de FOD Werk en van de NAR

Maar dan begint men met cijfers te goochelen. De vorming over de financiële informatie ( EFI) van ABVV-Metaal kwam dan goed van pas. Zo konden we anticiperen.

We hebben de directie kunnen overtuigen van de win-winsituatie en na enkele maanden lag onze eerste cao 90 op tafel.

We hadden ervoor gekozen om voor heel het bedrijf samen met de bedienden dezelfde doelstellingen en bedragen te voorzien. Kwestie van geen geruzie te krijgen.

Timing van de totstandkoming van ons akkoord

2012-2013
We kozen als doelstelling voor het op tijd leveren en het maximumbedrag werd 450 euro. Een jaar later hadden we eindelijk onze premie in handen: 347,72 euro netto. Iedereen zo goed als content. Ook al om dat de betaling midden in de vakantieperiode viel.

De vraag of er ook volgend jaar zulk een premie zou komen, liet niet lang op zich wachten.

2013-2014
Opnieuw trokken we naar de directie, we hadden ondertussen wel ervaring opgedaan wat de gevaren en valkuilen betrof en deelden de premie op per contract. Zo konden we niet alles verliezen door problemen op een contract.
Ook dat jaar werd de premie van 500 euro voor 80 % behaald, al was dat niet zo vanzelfsprekend.

2014-2015
Dit was een ander verhaal en de gesprekken waren al wat moeilijker, mede door de minder goede resultaten, maar we kwamen eruit: de premie zou 450 euro bedragen en niet 500 en het akkoord zou over 9 in plaats van 12 maanden lopen.

Door de vele problemen op een contract en de snelle groei van het bedrijf kwamen de leveringen onder druk en zo ook onze premie. Gelukkig hadden we deze opgesplitst en konden we toch nog 249 euro netto ontvangen.

Bij nader inzicht en controle van de cijfers en leverschema’s zagen we dat er ook rekening was gehouden met leveringen die buiten de 9 maanden van de looptijd zaten.

Hiermee zijn we dan naar de directie gestapt en konden we het goede nieuws brengen dat de collega’s er toch nog 88 euro netto zouden bij krijgen.

2015-2016
Ondanks het serieuze verlies over 2014 en een moeilijk 2015 konden we de directie er nog van overtuigen dat een goede cao 90 een win-winsituatie is.

Onze vierde cao 90 is ondertussen een feit en zal deze week ondertekend worden.

Hopelijk worden onze inspanningen beloond en bezorgen onze collega’s ons opnieuw de nodige mandaten bij de volgende verkiezingen in 2016.

Jacques Vrijsen
Hoofddelegee Sabca Lummen

 

Andere blogs van Jacques:

Het stakingspiket, een noodzakelijk kwaad