De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

In gesprek met ... Caroline Petitjean.

Autosector zkt m/v. En liefst mét talent... De automobielsector kreunt dan ook onder de knelpuntberoepen. Volgens Educam, het kennis-en opleidingscentrum voor de autosector, zijn zelfs alle beroepen uit de sector knelpuntberoepen of anders gezegd, beroepen die moeilijk tot niet ingevuld raken. Zo bleven er in 2012 bijna 500 vacatures openstaan. Dit cijfer dreigt zelfs op te lopen tot 2000 openstaande vacatures tegen 2020, als er niks ondernomen wordt. Daarbij komt dat er, na 5 jaar tewerkstelling in de sector, nog slechts 1 op 8 gediplomeerden overblijft.

Waarom schrikt de sector af?

Volgens de VDAB heeft dit te maken met de afkeer voor studies autotechniek. In ons land is het aantal gediplomeerden in technische en beroepsstudies voor de autosector drastisch gedaald. Tussen de jaren 2005 en 2010 is het aantal gediplomeerden zelfs gezakt met 17 %.

Verder bemoeilijkt de grote waaier aan competenties waarover een werknemer moet beschikken de zoektocht naar geschikte kandidaten. Zo moet een werknemer niet enkel mechanica onder de knie hebben maar ook basiselektriciteit, pneumatica, hydraulica, informatica en talen. Bovendien is de sector in constante evolutie, waardoor werknemers voortdurend moeten bijscholen om te kunnen bijbenen.

Autosalon en onderwijs

Wie de voorbije weken een bezoek bracht aan het autosalon, passeerde misschien wel de stand 'Job on Wheels', een project van Febiac, de Belgische Automobiel-en Tweewielerfederatie.

Special guest van de stand was het project Diagnose Car. Dat streeft naar meer toegang voor scholen tot een variatie van moderne auto's met netwerktechnologie, diagnoseapparatuur en technische gegevens. Want, vernuftig lesmateriaal zou de interesse voor de autosector bij leerlingen moeten opwekken én behouden.

Het project loopt sinds september 2009 en bereikte in zijn eerste fase jaarlijks zo'n 350 leerlingen in 20 scholen. Sinds vorig schooljaar beschikte het project over genoeg materiaal om alle geïnteresseerde Vlaamse scholen te betrekken, en dit zijn er meer dan 70!

De automobielsector investeert dit jaar in 6 extra voertuigen, wat het totaal op 36 brengt. Dankzij deze extra voertuigen zullen de auto's en de apparatuur vanaf dit jaar telkens voor een periode van 15 à 20 weken ter beschikking zijn voor een school, tegenover maximaal 10 weken vorig jaar. De auto's worden na die periode gecontroleerd, opgehaald en vervolgens overgebracht naar de volgende school.

Ook studenten hoger onderwijs worden betrokken door ze gebreken aan die voertuigen te laten aanbrengen die dan via diagnose in de secundaire scholen moeten worden opgespoord.

Op de stand was er ook een 'teachers lounge' waar leerkrachten in autotechniek het volledige pakket aan didactische hulpmiddelen konden ontdekken dat 'Job on Wheels' hun – in samenwerking met EDUCAM – te bieden heeft: cursussen, didactische oefenpanelen, e-learningmodules, enz.

Bruggen slaan

Door deze professionalisering van het onderwijs (via leerkrachten en lesmateriaal) krijgen leerlingen de nodige basiscompetenties en blijven scholen bij in een snel evoluerende sector.

Het autosalon bewijst hiermee dat de bedrijfswereld en het onderwijs goed samenwerken. Zo'n vruchtbare en liefst duurzame samenwerking is uiterst belangrijk om ons ervan te verzekeren dat er in de autosector ook de komende jaren voldoende opgeleide kandidaten instromen vanuit het onderwijs om de openstaande jobs in te vullen.

Ook Educam zet in samenwerking met de sociale partners, waaronder ABVV-Metaal, in op de toenadering tussen onderwijs en bedrijfsleven via allerhande projecten, zoals de Gouden Autosleutelhanger. Meer informatie over projecten, de automobielsector en opleidingen? Surf naar www.educam.be.

Caroline Petitjean
Adviseur ABVV-Metaal