GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

De werkgever moet de arbeidsvoorwaarden die hij met jou is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst respecteren. In bepaalde gevallen kan de werkgever eenzijdig wijzigingen aanbrengen aan die arbeidsvoorwaarden, maar nooit wanneer het gaat om zogenaamde ‘essentiële bestanddelen’ van die arbeidsovereenkomst, zoals het loon en de arbeidsduur.

Om over te stappen van een dag- naar ploegenregime of omgekeerd is het akkoord van de werknemer met andere woorden steeds nodig. Als de werkgever je eenzijdig verplicht om over te stappen naar een ploegenregime en jij verzet je daartegen, dan zal de rechtbank oordelen dat dit een verbreking is van een geldende overeenkomst. Dat komt neer op een ‘impliciet of stilzwijgend ontslag’, waarbij jij recht hebt op een verbrekingsvergoeding (opzeggingsvergoeding). Indien jij dus niet wenst over te schakelen naar een ploegenregime en je werkgever je verplicht, dan is er sprake van contractbreuk en moet je werkgever een opzegvergoeding betalen. Indien jij en je werkgever niet tot een onderling akkoord komt, neem dan zeker contact op met je vakbondsdelegee, -secretaris of lokaal kantoor.

Let wel: als je een arbeidsovereenkomst hebt getekend waarin staat dat je in elk ploegenstelsel kan tewerkgesteld worden (wat regelmatig het geval is), dan kun je maar weinig doen als de werkgever - zelfs na een lange tijd - je vraagt om van stelsel te veranderen.


sidebar2

sidebar3