GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Krijg jij ook een sinterklaas- of kerstcadeau?

In de eindejaarsperiode geven werkgevers soms een presentje aan hun werknemers. Zo ontvangen werknemers wel eens een sinterklaas- of kerstpakket of een geschenkbon voor nieuwjaar. Vaak wordt het cadeau toegekend naar aanleiding van een personeelsfeest georganiseerd binnen de onderneming. De toekenning van een geschenk kan bepaald zijn in een cao of in het arbeidsreglement.

In principe maken deze geschenken loon uit. Toch worden ze niet aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen als de waarde van het geschenk niet hoger is dan 40 euro. Aan werknemers met kinderen, kunnen daarbovenop nog geschenken worden toegekend met een maximum waarde van 40 euro per kind ten laste. Deze bedragen worden berekend op jaarbasis. Ligt de waarde hoger, dan worden bijdragen geïnd op de totale waarde van het geschenk.

Op deze geschenken moeten ook geen belastingen worden betaald. Voor de fiscaliteit ligt de grens voor niet-belastbaarheid op 50 euro. Geschenken van niet-geringe waarde zijn daarentegen volledig belastbaar.

 

 

 

 

sidebar2

sidebar3