GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

De rechten van de werknemers bij overgang van onderneming worden gewaarborgd door de cao nr. 32bis.

De toepassing van cao nr. 32 houdt in dat:

1) Je arbeidsovereenkomst blijft behouden;

Wanneer je bedrijf wordt overgenomen, gaat je arbeidsovereenkomst over op het nieuwe bedrijf. De nieuwe werkgever dient de verplichtingen over te nemen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten die bestaan op het tijdstip van de overgang. De overgang van de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers gebeurt automatisch, dus zonder dat de oude of de nieuwe werkgever zich daar tegen kunnen verzetten.

2) Je arbeidsvoorwaarden van toepassing blijven; en

Na de overgang behoud je je vroegere arbeidsvoorwaarden. Het gaat zowel om de individuele als de collectieve arbeidsvoorwaarden die van toepassing waren bij je oude werkgever. In een ondernemings-cao kunnen soms wel wijzigingen worden afgesproken.

3) Je niet mag worden ontslagen omwille van de overgang.

Je bent ook beschermd tegen ontslag. De wijziging van werkgever vormt immers op zichzelf geen reden tot ontslag voor de oude of nieuwe werkgever.

Word je geconfronteerd met een overname, neem dan zeker contact op met je delegee of secretaris.

sidebar2

sidebar3