GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Hoe de opzeggingstermijn wordt berekend, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst.

Je arbeidsovereenkomst ving aan ten laatste op 31 december 2013

De opzeggingstermijn bestaat uit twee delen: de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 (deel 1) en de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (deel 2).

Check 'Jouw sector' om te weten welke opzeggingstermijnen gelden in de metaalsector waarin jij werkt.

Let op! Vanaf 1 januari 2017 wordt het verschil in opzeggingstermijn tussen de oude en nieuwe regeling voor alle arbeiders gecompenseerd door een ontslagcompensatievergoeding van de RVA. Je vraagt ze aan via de werkloosheidsdienst van het ABVV.

Je arbeidsovereenkomst begon ten vroegste op 1 januari 2014

tabel opzeg2

Let op! Indien de opzegging door de werkgever gegeven wordt, moet de kennisgeving ervan op straffe van nietigheid gebeuren bij aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot. De werkgever kan dus niet opzeggen door overhandiging van een brief, wat de werknemer wel kan. Bovendien moet hij ook de reglementering over de motivering van het ontslag naleven én de werknemer verschillende sociale documenten bezorgen, zoals een attest dat de datum van het begin en het einde van de overeenkomst en de aard van het verrichte werk vaststelt (het formulier C4).

De opzeggingstermijn begint te lopen de maandag volgend op de week waarin de opzegging ter kennis werd gegeven.

Goed om te weten! Je kunt je opzeggingstermijn online berekenen op de ABVV-website: http://www.abvv.be/bereken-je-opzeg

sidebar2

sidebar3