GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Hoe de opzeggingstermijn wordt berekend, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst.

Je arbeidsovereenkomst ving aan ten laatste op 31 december 2013

De opzeggingstermijn bestaat uit twee delen: de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 (deel 1) en de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (deel 2).

Check 'Jouw sector' om te weten welke opzeggingstermijnen gelden in de metaalsector waarin jij werkt.

Je arbeidsovereenkomst begon ten vroegste op 1 januari 2014

Wanneer de werknemer ontslag neemt, bedraagt zijn opzeggingstermijn de helft van de termijn die voor de werkgever zou gelden. Komt deze termijn uit op een halve eenheid, dan wordt hij afgerond naar de lagere eenheid. Vanaf het moment waarop de werknemer 8 jaar anciënniteit bereikt heeft, neemt de opzeggingstermijn niet meer toe en blijft hij 13 weken.

In de tabel vind je de toepasselijke opzeggingstermijn terug:

tabel opzeg

Let op! Om geldig op te kunnen zeggen, moet je de werkgever schriftelijk (per brief) in kennis stellen van de opzegging. Bovendien moet je brief de begindatum en de duur van de opzeggingstermijn vermelden. De kennisgeving kan gebeuren door overhandiging van de brief aan de werkgever, door de brief aangetekend te verzenden of door een beroep te doen op een deurwaarder.

De opzeggingstermijn begint te lopen de maandag volgend op de week waarin de opzegging ter kennis werd gegeven.

sidebar2

sidebar3