GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Als lid van ABVV-Metaal heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een syndicale premie. Ten laatste begin november zul je die op je bankrekening zien verschijnen.


Een syndicale premie hoezo?

De syndicale premie is niet eeuwenoud, maar ze heeft haar vaste plaats in de syndicale geschiedenis, zeg maar syndicale praktijk. Je betaalt lidgeld aan een organisatie, in dit geval ABVV-Metaal, omdat je erin gelooft, omdat je vindt dat ze goed werk leveren, omdat je er goede service krijgt,... Zonder lidgeld is er geen werking, is er geen ondersteuning, zijn er geen publicaties,... Maar leden zijn ook belangrijk omdat we rekenen op hun solidariteit, bij elke steen die we in die rivier die ‘sociaal welzijn’ heet, willen verleggen.

Lidgeld en lidmaatschap hangen samen, maar ken jij een organisatie die ervoor zorgt dat haar leden worden vergoed voor hun solidariteit? Wij doen het en trouwens onze collega’s van de andere vakbonden eveneens.

Wat is de achterliggende reden?

Wij onderhandelen op alle niveaus. Op het bedrijf, in de sector en zelfs op interprofessioneel niveau. Gemeenschappelijk aan die onderhandelingen is dat iedere werknemer telkens van het resultaat kan genieten. Of je nu lid bent of niet, je krijgt de door de vakbonden onderhandelde loonsverhoging, je werkt in een veilige en gezonde omgeving dankzij een tussenkomst van die vakbond in het Comité voor Preventie en Welzijn op het Werk, enz... Onze leden betalen voor die dienst hun lidgeld. Iemand die geen lid is van de vakbond betaalt niets en geniet ook van het resultaat.

Daar hebben wij het volgende op gevonden. Met de werkgevers onderhandelen we een bijdrage op de loonsom van elke arbeider, lid of geen lid van een vakbond en tewerkgesteld in het bedrijf van een welomschreven (metaal)sector (volgens paritair comité).

Met deze middelen betalen wij jaarlijks een stuk van je lidgeld terug. Aldus dragen de niet-leden ook hun deel bij aan de resultaten van het overleg.

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

Naast het lidmaatschap zijn er in principe 2 factoren die een rol spelen bij het bepalen van het bedrag van de syndicale premie: de hoogte van het lidgeld en het feit of je actief (tewerkgesteld) bent.

Een voltijds actief lid dat minstens 15,50 euro per maand lidgeld betaalt, ontvangt een syndicale premie van 120 euro.

De deeltijdse en niet-actieve leden die minstens 10 euro per maand lidgeld betalen, ontvangen een syndicale premie van 74,50 euro.

De premie staat begin november op je rekening. Ontving je de syndicale premie niet? Neem dan contact op met je plaatselijke afdeling.

sidebar2

sidebar3