GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

De laatste jaren worden de SWT-regelingen geregeld aangepast, waarbij de voorwaarden om op SWT te gaan, worden verstrengd. Zo is sinds 1 januari 2018 niet meer mogelijk om op 60 jaar (op voorwaarde van 40 jaar loopbaan, of 33 jaar voor vrouwen) met SWT te vertrekken. De afwijkende SWT's op 58 jaar, zoals zware beroepen en heel lange loopbaan, blijven nog wel bestaan. Sinds 1 januari 2018 geldt hiervoor echter een hogere leeftijdsvoorwaarde van 59 jaar. Voor SWT in bedrijven in moeilijkheden/herstructurering bedraagt de leeftijd 56 jaar tot 31 december 2018.

Ook de voorwaarden om te worden vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, werden verstrengd: naar 61 jaar (vanaf 2018) en 42 jaar loopbaan in geval van zware beroepen en lange loopbanen; naar 61 jaar en 39 jaar loopbaan in geval van bedrijven in herstructurering/moeilijkheden.

In de ABVV-brochure ‘Eindeloopbaan: je rechten’  kan je de modaliteiten terugvinden waaronder je in de toekomst nog met SWT kunt vertrekken. Check ook 'Jouw sector' om te weten wat er is afgesproken in de metaalsector waarin jij werkt.

sidebar2

sidebar3