Bij de geboorte van een kind waarvan je vaderschap vaststaat, kun je sinds 1 januari 2021 15 dagen vaderschapsverlof opnemen. Voorheen waren dat 10 dagen. Een verhoging naar 20 dagen komt er op 1 januari 2023. Deze dagen moet je opnemen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. De 3 eerste dagen zijn ten laste van de werkgever, de 12 overige dagen worden vergoed door het ziekenfonds.

De werknemer die gebruik maakt van het vaderschapsverlof, geniet ontslagbescherming.