GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

Bij de geboorte van een kind waarvan je vaderschap vaststaat, kun je 10 dagen vaderschapsverlof opnemen. Deze dagen moet je opnemen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. De 3 eerste dagen zijn ten laste van de werkgever, de 7 overige dagen worden vergoed door het ziekenfonds.

De werknemer die gebruik maakt van het vaderschapsverlof, geniet ontslagbescherming.

 

 

 

 

sidebar2

sidebar3